Wideoszkolenie: Obowiązek nauki

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Kto ma obowiązek nauki i do kiedy? Jakie są kompetencje urzędu w zakresie weryfikacji i egzekwowania obowiązku nauki? Jak wygląda współpraca jednostki samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych podczas weryfikacji obowiązku nauki?

od 439.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów oświaty oraz pracowników jednostek samorządowych zajmujących się weryfikacją obowiązku nauki na różnych szczeblach edukacji


Uwaga! Praktyk powie na przykładach, jak weryfikować i egzekwować obowiązek nauki
Podczas szkolenia prowadzący praktyk odpowie na wszystkie pytania z programu. Prelegent podpowie, jakie możliwości działań ma jednostka samorządu terytorialnego w przypadku rodziców, którzy nie reagują na wezwania dotyczące zaniedbania obowiązku nauki. Nasz ekspert szeroko omówi zakres współpracy między organami. Zwrócimy również uwagę na problem migracji dzieci, zarówno polskich, jak i zagranicznych oraz zakres działania, jaki mają jednostki samorządowe wobec takich uczniów. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jaki jest zakres współpracy gminy i innych organów podczas weryfikacji obowiązku nauki?
 • Omówienie procedury postępowania w momencie, gdy dziecko przebywa za granicą
 • Jakie są sposoby kontroli szkół z wywiązywania się ze swoich kompetencji w zakresie realizacji obowiązku nauki przez uczniów?
 • Czy urzędnicy nie mają prawa wglądu w wykazy mieszkańców w innych gminach? Czy tylko szkoła może wystąpić o wgląd w taki wykaz?
 • Czy oświadczenie członka dalszej rodziny/sąsiada wystarczy, który potwierdza, że dana rodzina wraz z dzieckiem nie mieszka pod adresem zameldowania? Czy urzędnik ma obowiązek weryfikacji, czy nie mieszkają w innym miejscu w gminie?
 • Jakie są kary za niedopełnienie obowiązku nauki?
 • Jak wyegzekwować obowiązek nauki od małoletniego powyżej 15. roku życia?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Procedura w przypadku braku realizacji obowiązku nauki – wyjaśnienie krok po kroku
 • Wzory dokumentów dotyczących realizacji i braku realizacji obowiązku nauki
 • Wzory dokumentów używanych podczas procedury w przypadku braku realizacji obowiązku nauki


Szczegółowy program szkolenia:

1.Inne organy a urząd - warunki współpracy

 • Jakie są kompetencje szkoły w obrębie weryfikacji obowiązku nauki?
 • Jak egzekwować od szkół obowiązek wysyłania informacji o uczniach?
 • Jakie są sposoby kontroli szkół z wywiązywania się ze swoich kompetencji w zakresie realizacji obowiązku nauki przez uczniów?
 • Jakie organy mogą pomóc pracownikowi jednostki samorządowej w weryfikacji obowiązku nauki?
 • Jaki jest zakres współpracy gminy i innych organów podczas weryfikacji obowiązku nauki?
 • Jak można wyegzekwować od innych gmin pomoc w sprawdzeniu miejsca pobytu?
 • Czy można przyspieszyć całą procedurę lub ominąć oficjalne proszenie gminy o sprawdzenie rejestrów?
 • Czy weryfikacja następuje tylko na podstawie pism? Czy są jakieś inne drogi weryfikacji?
 • Czy urzędnicy nie mają prawa wglądu w wykazy mieszkańców w innych gminach? Czy tylko szkoła może wystąpić o wgląd w taki wykaz?

2. Jak egzekwować obowiązek nauki?

 • Kto egzekwuje wypełnianie obowiązku nauki?
 • Kto egzekwuje kary w przypadku niewypełniania obowiązku nauki?
 • Jak poprawnie napisać pisma egzekwujące obowiązek nauki (omówienie wzoru)?
 • Jak sobie radzić z rodzicami, którzy nie reagują na prośbę o realizację obowiązku nauki?
 • Jakie są procedury zmuszania rodziców do wypełniania obowiązku szkolnego?
 • Jak pociągnąć rodziców do odpowiedzialności?
 • Jakie kary można nakładać na rodziców? Jak je egzekwować?
 • Jakie są kary za niedopełnienie obowiązku nauki (są określone czy można je ustalić w gminie)?
 • Jak wyegzekwować obowiązek nauki od małoletniego powyżej 15. roku życia?
 • Tylko drogą sądową można nakłonić do wypełnienia obowiązku nauki? Czy można coś robić w czasie oczekiwania na wyrok?
 • Co zrobić w momencie, gdy nie ma żadnych informacji o dziecku – rodzice nie reagują na pisma, dziecka nie ma w szkole? Czy jedyne, co urzędnik może zrobić, to tylko sprawdzać zameldowanie dziecka na podstawie spisów?
 • Jakie możliwości poszukiwania dziecka mają urzędnicy?
 • Jak rozwiązać problem pobytów czasowych?
 • Jakie działania są zgodne z RODO?
 • Jak znaleźć dziecko w momencie, gdy nie ma obowiązku meldunku?
 • Jak wykazać, że dana rodzina nie mieszka na terenie gminy? Czy urząd musi to udowodnić?
 • Czy wystarczy oświadczenie np. członka dalszej rodziny/sąsiada, który potwierdza, że dana rodzina wraz z dzieckiem nie mieszka pod adresem zameldowania? Czy urzędnik ma obowiązek weryfikacji, czy nie mieszkają w innym miejscu w gminie?
 • W przypadku, gdy wiadomo, że rodzina nie mieszka od dłuższego czasu pod adresem zameldowania, to trzeba wysyłać za każdym razem pisma wzywające do potwierdzenia realizacji obowiązku nauki?

3. Dzieci bez obywatelstwa polskiego i dzieci przebywające za granicą

 • Jak pociągnąć obcokrajowców do wypełniania obowiązku nauki?
 • Czy obcokrajowcy funkcjonują na takich samych zasadach jak polskie dzieci?
 • Omówienie procedury postępowania w momencie, gdy polskie dziecko przebywa za granicą

4. Obowiązek nauki a System Informacji Oświatowej

 • W którym miejscu w SIO należy wprowadzać dane dotyczące realizacji obowiązku nauki?
 • Jakie dane dotyczące obowiązku nauki musi wprowadzić jednostka samorządu terytorialnego?
 • Do kiedy należy wprowadzać dane dotyczące obowiązku nauki?
 • Czy jednostka samorządu terytorialnego powinna wpisywać uczniów spełniających obowiązek nauki za granicą?
 • Co zrobić w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy nie spełniają obowiązku nauki ? Przykład: uczeń siedemnastoletni nie spełnia obowiązku nauki, bo pracuje lub uczęszcza do szkoły za granicą - czy takich uczniów należy również wykazać w SIO?

Prowadzący

Ewa Pręt - praktyk z 35-letnim doświadczeniem zawodowym. Z wykształcenia nauczyciel matematyki, dyrektor z 26-letnim doświadczeniem w tym 6 lat dyrektor szkoły a przez 20 lat dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku, który z dniem 1.01 2016 r. został przekształcony w CUW i zakończył działalność z dniem 31 marca 2020 r. Obecnie szkoleniowiec zakresu zagadnień oświaty i rozwiązań w CUW.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 439.00
01 czerwca 2022

Podobne szkolenia