Wideoszkolenie: Oświetlenie w gminach

Zadania własne gminy w zakresie oświetlenia dróg i ulic. Jak skutecznie i zgodnie z wymogami prawnymi obniżyć koszty oświetlenia? Finansowanie oświetlenia na terenach ulic, placów, dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Modernizacje, dobór oświetlenia i koszty eksploatacji – jak przygotować zapisy w SWZ do przetargu?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników urzędów miast i gmin odpowiedzialnych za oświetlenie dróg i ulic, do wydziałów infrastruktury, referatów gospodarki komunalnej, referatu utrzymania infrastruktury komunalnej, do pracowników wydziału oświetlenia zarządu dróg miejskich, zarządu dróg i komunikacji publicznej, zarządu dróg i mostów

Praktyk podpowiada, w jaki sposób można zaoszczędzić energię w oświetleniu ulicznym!
Podczas szkolenia główny specjalista z UM Ełk dostarczy Państwu przydatnych wskazówek na temat realizacji zadań własnych gminy w zakresie finansowania oświetlenia dróg i ulic, znajdujących się na terenie gminy pod kątem inwestycji, utrzymania oraz modernizacji infrastruktury oświetleniowej. Podpowie również różne sposoby oszczędzania energii w oświetleniu. Na szkoleniu każdy uczestnik otrzyma 167-stronnicowy skrypt, który będzie pomocny podczas przygotowywania zapisów w SWZ do przetargu. Podczas szkolenia mogą Państwo zadawać pytania od pierwszych minut spotkania, a prelegent odpowie na nie w oparciu o swoje doświadczenie. Wszystko po to, by dać Państwu gotowe rozwiązania, do zastosowania w pracy od zaraz.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są prawne aspekty wyłączenia prądu w określonych miejscach? Czy wolno to robić? Czy można wyłączyć prąd w parku?
 • Kto będzie ponosić koszty kolizji i opłacać ubezpieczenia za wypadki, które mogą wydarzyć się w miejscach, gdzie prąd został wyłączony? Kto poniesie za to odpowiedzialność?
 • Na podstawie jakich ustaw można zmniejszać używalność prądu?
 • Co grozi gminie/urzędnikowi za brak oświetlenia danego obiektu, czy drogi? Jak wygląda ze strony prawnej ograniczenie oświetlenia w odniesieniu do ustawy o drogach publicznych?
 • Jakie są rzeczywiste koszty funkcjonowania oświetlenia LED, zarówno w okresie gwarancyjnym i później? Czy są jakieś ukryte koszty eksploatacji? Czy i kiedy warto przejść na taki rodzaj oświetlenia?
 • Jakie są przewidziane normy dla klas oświetlenia? Jaka jest minimalna norma? Do jakiej najniższej klasy zejść aby były spełnione wymogi bezpieczeństwa?
 • Jakie wymogi muszą zostać spełnione przy przejściach dla pieszych? Czy przy przejściach dla pieszych należy instalować inny rodzaj oświetlenia? Na co zwrócić szczególną uwagę?

Szczegółowy program szkolenia:

1. NOWOŚCI w programie:

Ograniczenie zużycia energii - oszczędności prądu a względy prawne. Na podstawie jakich ustaw można zmniejszać używalność prądu?

 • Jak obniżyć koszty oświetlenia? Gdzie szukać oszczędności? Gdzie można wyłączyć oświetlenie?
 • Jak przedstawia się kwestia oszczędności prądu pod względem prawnym? Jakie są prawne aspekty ograniczenia oświetlenia?
 • Gdzie z prawnego punktu widzenia można ograniczyć oświetlenia dróg i ulic, a gdzie jest to niemożliwe?
 • W jakich sytuacjach można wyłączyć lub ograniczyć prąd? Jeśli tak, to na jaki czas?
 • Do jakich ustaw się odwołać i na podstawie jakich ustaw można zmniejszać używalność prądu?
 • Na jakiej zasadzie dokonywać redukcji oświetlenia?
 • Kto poniesie karę za wyłączenie prądu, w razie wypadku/szkody w miejscu nieoświetlonym? Kto ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione w wyniku wypadków drogowych, które mogą być konsekwencją oszczędności prądu? Kto będzie pokrywać ubezpieczenie? Gmina czy ubezpieczyciel?
 • Jakie konsekwencje może ponieść urzędnik/gmina za brak oświetlenia danego obiektu/drogi? Jak wygląda ze strony prawnej ograniczenie oświetlenia w odniesieniu do ustawy o drogach publicznych?
 • Jak wygląda kwestia oświetlania ścieżek rowerowych? Jak wygląda kwestia oszczędności a oświetlania terenów zabudowanych?
 • Czy można wyłączyć prąd w parku?
 • Jakie tereny trzeba doświetlać, a jakie nie?
 • Kiedy można wyłączyć światło w celach oszczędności? Na jakiej zasadzie skracać czas świecenia latarni? Na jakiej podstawie? Gdzie można, a gdzie nie można ograniczyć zużycia prądu?
 • Jakie mogą być konsekwencje wyłączenia światła?
 • Jak rozstrzygać kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego w trakcie oszczędności?

Aspekty techniczne oszczędzania zużycia energii elektrycznej w oświetleniu:

 • Kompensacja mocy biernej - jak zmniejszyć koszty poprzez optymalizację mocy prądu?
 • Jak kompensować moc bierną, aby wydłużyć trwałość zasilaczy i sterowników?
 • Jakiego rzędu oszczędności może dać gminom kompensacja mocy biernej?
 • Jakie działania należy podjąć, żeby wdrożyć rozwiązania z zakresu kompensacji mocy biernej?
 • Jak poradzić sobie z mocą bierną i kosztami dodatkowymi?
 • Współczynnik PFC - jaki powinien być współczynnik PFC w przypadku zoptymalizowania zużycia energii?
 • Co w sytuacji, gdy oświetlenie znajduje się na terenie osiedla, które ma spółdzielnię mieszkaniową? Kto powinien ponosić koszty za oświetlenie?
 • Jakie są przewidziane normy dla klas oświetlenia? Jaka jest minimalna norma? Do jakiej najniższej klasy zejść aby były spełnione wymogi bezpieczeństwa?


2. INFRASTRUKTURA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Zadania własne gminy w zakresie oświetlenia ulicznego

 • Jakie działania gmina musi wykonywać, a jakie może? Jakie są obowiązki gminy w związku z oświetleniem dróg i ulic?
 • Jak rozumieć obowiązek finansowania oświetlenia przez gminę w świetle przepisów prawa?
 • W jakich sytuacjach rozbudowa oświetlenia przy drogach jest obowiązkiem gminy?
 • Kto powinien finansować i ponosić odpowiedzialność za oświetlenie przy drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych, które przechodzą przez teren gminy?
 • Jeśli podczas kolizji samochodowej zostaje uszkodzona latarnia, brak sprawcy (nie udaje się go odnaleźć i obciążyć kosztami naprawy), to czy w każdej podobnej sytuacji gmina zawsze ponosi koszt naprawy ?
 • Czy gmina ma obowiązek finansowania oświetlenia na terenie należącym do wspólnoty mieszkaniowej lub dewelopera?

3. ASPEKTY TECHNICZNE – ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ OŚWIETLENIOWĄ

 • Jakie znaczenie ma oświetlenie w odniesieniu do typu drogi? Czy klasa drogi ma znaczenie w odniesieniu do typu oświetlenia?
 • Jaka powinna być klasa oświetlenia przy drogach krajowych, powiatowych, gminnych w terenie niezabudowanym oraz zabudowanym?
 • Jaka powinna być klasa oświetlenia w miejscach niebezpiecznych w terenie niezabudowanym oraz zabudowanym?
 • Jaka powinna być klasa oświetlenia drogowego i ulicznego w obszarze zabudowanym i niezabudowanym?
 • PRZYKŁAD: gmina szuka oszczędności i od godziny 23:00 do 3:00 latarnie są wyłączone. Kiedy można wyłączyć latarnie uliczne? Kiedy latarnie muszą być włączone?
 • Jakie zasady powinny być zachowane przy instalowaniu oświetlenia przy pasach drogowych oraz przejściach dla pieszych? Na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Jak powinny być oświetlone przyjęcia dla pieszych – na co zwrócić szczególną uwagę? Czy w przypadku przejść dla pieszych stosuje się inne oświetlenie?
 • Jak wygląda kwestia oświetlania ścieżek rowerowych?
 • Co w przypadku, gdy droga krajowa, która przebiega przez gminę jest w budowanie? Kto ponosi koszty budowy i koszty oświetlenia? Czyim obowiązkiem jest oświetlanie takiej drogi?
 • Stacje do ładowania pojazdów: kiedy można wybudować taką stację? Czy gmina może udostępnić miejsce na taką stację? Jak wygląda kwestia udostępnienia prądu dla takiej stacji? Kiedy można, a kiedy nie można udostępnić prąd?

Nowe rozwiązania

 • Jakie nowe rozwiązania wdrożyć w gminie w związku z oświetleniem dróg i ulic? Jak pomoże to w oszczędzaniu oraz zachowaniu bezpieczeństwa na ulicach? Omówienie nowych rozwiązań, które można wdrożyć w gminie w związku z oświetleniem dróg i ulic
 • Jakie są praktyczne rozwiązania dotyczące poprawy bezpieczeństwa i efektywności oświetlenia dróg i ulic?
 • Czy sieci kablowe to dobre rozwiązanie dla gminy/miasta? Gdzie sprawdzą się sieci kablowe?
 • Czy sieci kablowe w perspektywie czasu są tańszym rozwiązaniem niż instalacja napowietrznych przewodów?
 • Wymiana lamp z sodowych na LED – plusy i minusy wymiany
 • Jakie są rzeczywiste koszty funkcjonowania oświetlenia LED, zarówno w okresie gwarancyjnym i później? Czy są jakieś ukryte koszty eksploatacji? Czy i kiedy warto przejść na taki rodzaj oświetlenia?
 • Czy można powtórnie wykorzystać działające oprawy sodowe? Czy jest to dobry zabieg z uwagi na szukanie oszczędności?
 • Jak dobierać oprawy oświetleniowe? Czym kierować się przy wyborze opraw oświetleniowych?
 • Jakie słupy zastosować w zabudowie nowoczesnej, a jakie w zabytkowej?
 • Jakie są systemy sterowania oświetleniem ulicznym i jakie są ich zalety i wady?
 • Czy należy modernizować szafy oświetlenia ulicznego? Czy jest to opłacalne?
 • Jak wygląda kwestia oświetlenia hybrydowych? Jakie wybrać, jakie oświetlenie hybrydowe jest najlepsze?

4. MODERNIZACJA – OMÓWIENIE PROCESU INWESTYCYJNEGO

 • Kiedy wystarczy audyt, a kiedy potrzebny jest projekt?
 • Jak modernizować, przebudować oświetlenie? Na co zwrócić uwagę? Jakie wybrać?
 • Jak powinny przebiegać kolejne etapy modernizacji oświetlenia?
 • Kwestie termomodernizacji

Audyt oświetlenia

 • Jak przeprowadzić inwentaryzację oświetlenia?
 • Jak zrobić audyt oświetlenia - jakiego rzędu korzyści może on przynieść, kiedy warto go rozważyć?
 • Czy można samemu wykonać audyt oświetlenia?
 • W czym pomocny jest audyt oświetlenia - korzyści oczywiste i dodatkowe
 • Audyt oświetlenia ulicznego - zgodność z prawem i normą, gdzie to oświetlenie jest i czy powinno tam być?
 • Wyliczenie oszczędności - zmiany w rozliczeniach energii, opłaty stałe, energia bierna przy oświetleniu LED
 • Gdzie i jak gmina może oszczędzać na oświetleniu drogowym i ulicznym? Przydatne wskazówki dotyczące oszczędzania
 • Oszczędności a bezpieczeństwo na drogach – jak zachować standardy bezpieczeństwa przy ograniczonych środkach finansowych?
 • Jak przeprowadzić wymianę oświetlenia w gminach na instalacje o wyższej efektywności energetycznej?

Projekt oświetlenia ulicznego

 • Czym kierować się przy projektowaniu i modernizacji oświetlenia ulicznego?
 • Jakie wymogi musi spełniać projektowane oświetlenie?
 • Czym kierować się podczas ogłaszania przetargu na projekt oświetlenia?
 • W jaki sposób projektować oświetlenie przy niskim budżecie?
 • Kto jest odpowiedzialny za projekt oświetlenia podczas modernizacji?
 • Jak wygląda kwestia sterowania konkretnym odcinkami oświetlenia, GPS, punktami świetlnymi?
 • Jak wybrać producenta źródła ciepła? Jakie moce energii wybrać?

Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przetargu

 • Jak szukać i wybierać najlepszy przetarg? Na to zwrócić uwagę?
 • Jak przygotować zapisy w SWZ do przetargu?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w związku z przygotowywaniem zapisów w SWZ do przetargu?
 • Czy potrzebne jest wsparcie techniczne i prawne przy opracowywaniu zapisów w SWZ i w przetargu?
 • Przetarg: jak wybrać najkorzystniejszą i najlepszą ofertę nie sugerując się najniższą ceną? Jakie są kryteria do wybrania najlepszego przetargu? Jak wybrać najlepszego wykonawcę?

5. POZYSKIWANIE FUNDUSZY NA MODERNIZACJĘ

 • Gdzie szukać dofinansowania do oświetlenia? Z jakich źródeł korzystać?
 • Skąd pozyskać fundusze na finansowanie oświetlenia w gminie? W jaki sposób należy wnioskować o fundusze na oświetlenie uliczne i drogowe?
 • Jak pozyskać dodatkowe fundusze na nowe inwestycje związane z oświetleniem? Kto może dofinansować nowe inwestycje?
 • Jak pozyskać fundusze na modernizację oświetlenia drogowego i ulicznego w ramach programu „SOWA - oświetlenie zewnętrzne”, prowadzonego przez NFOŚiGW? Jakie wymogi musi spełnić gmina?

6. KONSERWACJA OŚWIETLENIA - WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ ZEWNĘTRZNĄ

 • Kto powinien dbać o utrzymanie oraz konserwację infrastruktury oświetleniowej?
 • Czy jakieś obowiązki dotyczące oświetlenie dróg i ulic podczas takiej współpracy przechodzą na firmę zewnętrzną?
 • Czy wybór firmy zewnętrznej do obsługi oświetlenia dróg i ulic powinien odbywać się na zasadzie przetargu?
 • Jak postępować w przypadku, gdy wykonawca nie wywiązuje się z umowy i nie naprawia każdej usterki związanej z systemem oświetlenia?
 • Czy gmina może wybrać firmę zewnętrzną do obsługi oświetlenia?
 • Czy gmina powinna kontrolować firmę zewnętrzną zajmującą się obsługą oświetlenia?
 • Jak powinna wyglądać kontrola? Na co zwracać uwagę podczas kontroli?
 • Jakie kary gmina może nałożyć na firmę zewnętrzną, gdy ta nie wywiązuje się z usunięcia usterki?
 • Jaki zapis dotyczący kar za niewywiązywanie się z obowiązków wprowadzić do umowy z firmą zewnętrzną?
 • Jakie powinny być zapisy w umowie o konserwację oświetlenia?
 • Jakie są rzeczywiste koszty konserwacji oświetlenia ulicznego?

7. OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Zanieczyszczenie światłem – oprawy sodowe a LED
 • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, a zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza
 • Utylizacja odpadów z konserwacji oświetlenia

Prowadzący

Mgr inż. Krzysztof Wilczyński- Główny Specjalista ds. Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta Ełk. Od 2010 r. nadzoruje działanie infrastruktury energetycznej miasta Ełk, a w szczególności zajmuje się planowaniem i realizacją modernizacji oświetlenia ulicznego i parkowego oraz nadzorem nad bieżącą konserwacją oświetlenia.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
21 lutego 2023
od 499.00
11 kwietnia 2023
od 499.00
07 czerwca 2023
od 499.00
02 sierpnia 2023
od 499.00
03 października 2023
od 499.00
14 listopada 2023

Podobne szkolenia