Wideoszkolenie: Oświetlenie w gminach

Zadania własne gminy w zakresie oświetlenia dróg i ulic. Finansowanie oświetlenia na terenach ulic, placów, dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Modernizacje, dobór oświetlenia i koszty eksploatacji – jak przygotować zapisy w SIWZ do przetargu?

od 469.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników urzędów miast i gmin odpowiedzialnych za oświetlenie dróg i ulic, do wydziałów infrastruktury, referatów gospodarki komunalnej, referatu utrzymania infrastruktury komunalnej. Pracowników wydziału oświetlenia zarządu dróg miejskich, zarządu dróg i komunikacji publicznej, zarząd dróg i mostów

Praktyk podpowiada w jaki sposób można zaoszczędzić energię w oświetleniu ulicznym!
Podczas szkolenia główny specjalista z UM Ełk dostarczy Państwu przydatnych wskazówek na temat realizacji zadań własnych gminy w zakresie finansowania oświetlenia dróg i ulic znajdujących się na terenie gminy pod kątem inwestycji, utrzymania oraz modernizacji infrastruktury oświetleniowej. Podpowie również różne sposoby oszczędzania energii w oświetleniu. Na szkoleniu każdy uczestnik otrzyma 167-stronnicowy skrypt, który będzie pomocny podczas przygotowywania zapisów w SIWZ do przetargu. Podczas szkolenia mogą Państwo zadawać pytania od pierwszych minut spotkania, a prelegent odpowie na nie w oparciu o swoje doświadczenie. Wszystko po to, by dać Państwu gotowe rozwiązania, do zastosowania w pracy od zaraz.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Projektowanie oświetlenia ulicznego – jakie wymogi muszą być zachowane przy projektowaniu oświetlenia ulicznego? Jak planować oszczędności na etapie projektowania?
 • Jakie są rzeczywiste koszty funkcjonowania oświetlenia LED, zarówno w okresie gwarancyjnym i później? Czy są jakieś ukryte koszty eksploatacji? Czy i kiedy warto przejść na taki rodzaj oświetlenia?
 • Jeśli podczas kolizji samochodowej zostaje uszkodzona latarnia, brak sprawcy (nie udaje się go odnaleźć i obciążyć kosztami naprawy), to czy w każdej podobnej sytuacji gmina zawsze ponosi koszt naprawy ? Kto ponosi odpowiedzialność za oświetlenie przy drogach, np. krajowych bądź wojewódzkich, będących na terenie gminy?
 • Jak pozyskać fundusze na modernizację oświetlenia drogowego i ulicznego w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”, prowadzonego przez NFOŚiGW? – Jakie wymogi musi spełnić gmina?
 • Jakie działania gmina musi wykonywać, a jakie może? Jakie są obowiązki gminy w związku z oświetleniem dróg i ulic?
 • Jak prawidłowo przygotować zapisy w SIWZ i przetargu w związku z oświetleniem dróg i ulic? Czy korzystać ze wsparcia technicznego i prawnego?
 • Jakie wymogi muszą zostać spełnione przy przejściach dla pieszych? Czy przy przejściach dla pieszych należy instalować inny rodzaj oświetlenia? Na co zwrócić szczególną uwagę?

Szczegółowy program szkolenia:

1. INFRASTRUKTURA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Zadania własne gminy w zakresie oświetlenia ulicznego

 • Jakie działania gmina musi wykonywać, a jakie może? Jakie są obowiązki gminy w związku z oświetleniem dróg i ulic?
 • Jak rozumieć obowiązek finansowania oświetlenia przez gminę w świetle przepisów prawa?
 • W jakich sytuacjach rozbudowa oświetlenia przy drogach jest obowiązkiem gminy?
 • Kto powinien finansować i ponosić odpowiedzialność za oświetlenie przy drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych, które przechodzą przez teren gminy?
 • Jeśli podczas kolizji samochodowej zostaje uszkodzona latarnia, brak sprawcy (nie udaje się go odnaleźć i obciążyć kosztami naprawy), to czy w każdej podobnej sytuacji gmina zawsze ponosi koszt naprawy ?
 • Czy gmina ma obowiązek finansowania oświetlenia na terenie należącym do wspólnoty mieszkaniowej lub dewelopera?

2. ASPEKTY TECHNICZNE – ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ OŚWIETLENIOWĄ

 • Jakie znaczenie ma oświetlenie w odniesieniu do typu drogi? Czy klasa drogi ma znaczenie w odniesieniu do typu oświetlenia?
 • Jaka powinna być klasa oświetlenia przy drogach krajowych, powiatowych, gminnych w terenie niezabudowanym oraz zabudowanym?
 • Jaka powinna być klasa oświetlenia w miejscach niebezpiecznych w terenie niezabudowanym oraz zabudowanym?
 • Jaka powinna być klasa oświetlenia drogowego i ulicznego w obszarze zabudowanym i niezabudowanym?
 • [PRZYKŁAD] Gmina szuka oszczędności i od godziny 23:00 do 3:00 latarnie są wyłączone. Kiedy można wyłączyć latarnie uliczne? Kiedy latarnie muszą być włączone?
 • Jakie zasady powinny być zachowane przy instalowaniu oświetlenia przy pasach drogowych oraz przejściach dla pieszych? Na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Jak powinny być oświetlone przyjęcia dla pieszych? Czy w przypadku przejść dla pieszych stosuje się inne oświetlenie? Oświetlenie przejść dla pieszych – na co zwrócić szczególną uwagę?

Nowe rozwiązania

 • Jakie nowe rozwiązania wdrożyć w gminie w związku z oświetleniem dróg i ulic? Jak pomoże to w oszczędzaniu oraz zachowaniu bezpieczeństwa na ulicach? Omówienie nowych rozwiązań, które można wdrożyć w gminie w związku z oświetleniem dróg i ulic
 • Jakie są praktyczne rozwiązania dotyczące poprawy bezpieczeństwa i efektywności oświetlenia dróg i ulic?
 • Czy sieci kablowe to dobre rozwiązanie dla gminy/miasta? Gdzie sprawdzą się sieci kablowe?
 • Czy sieci kablowe w perspektywie czasu są tańszym rozwiązaniem niż instalacja napowietrznych przewodów?
 • Wymiana lamp z sodowych na LED – plusy i minusy wymiany
 • Jakie są rzeczywiste koszty funkcjonowania oświetlenia LED? Zarówno w okresie gwarancyjnym i później? Czy są jakieś ukryte koszty eksploatacji? Czy i kiedy warto przejść na taki rodzaj oświetlenia?
 • Czy można powtórnie wykorzystać działające oprawy sodowe? Czy jest to dobry zabieg z uwagi na szukanie oszczędności?
 • Jak dobierać oprawy oświetleniowe? Czym kierować się przy wyborze opraw oświetleniowych?
 • Jakie słupy zastosować w zabudowie nowoczesnej, a jakie w zabytkowej?
 • Jakie są systemy sterowania oświetleniem ulicznym i jakie są ich zalety i wady?
 • Czy należy modernizować szafy oświetlenia ulicznego? Czy jest to opłacalne?

3. MODERNIZACJA – OMÓWIENIE PROCESU INWESTYCYJNEGO

 • Kiedy wystarczy audyt, a kiedy potrzebny jest projekt?
 • Jak powinny przebiegać kolejne etapy modernizacji oświetlenia?

Audyt oświetlenia

 • Jak przeprowadzić inwentaryzację oświetlenia?
 • Jak zrobić audyt oświetlenia – jakiego rzędu korzyści może on przynieść, kiedy warto go rozważyć?
 • Czy można samemu wykonać audyt oświetlenia?
 • W czym pomocny jest audyt oświetlenia – korzyści oczywiste i dodatkowe.
 • Audyt oświetlenia ulicznego – zgodność z prawem i normą, gdzie to oświetlenie jest i czy powinno tam być?
 • Wyliczenie oszczędności - zmiany w rozliczeniach energii, opłaty stałe, energia bierna przy oświetleniu LED
 • Gdzie i jak gmina może oszczędzać na oświetleniu drogowym i ulicznym? - przydatne wskazówki dotyczące oszczędzania.
 • Oszczędności a bezpieczeństwo na drogach – jak zachować standardy bezpieczeństwa, przy ograniczonych środkach finansowych?
 • Jak przeprowadzić wymianę oświetlenia w gminach na instalacje o wyższej efektywności energetycznej?

Projekt oświetlenia ulicznego

 • Czym się kierować przy projektowaniu i modernizacji oświetlenia ulicznego?
 • Jakie wymogi musi spełniać projektowane oświetlenie?
 • Czym kierować się podczas ogłaszania przetargu na projekt oświetlenia?
 • W jaki sposób projektować oświetlenie przy niskim budżecie?
 • Kto jest odpowiedzialny za projekt oświetlenia podczas modernizacji?

Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przetargu

 • Jak przygotować zapisy w SIWZ do przetargu?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w związku z przygotowywaniem zapisów w SIWZ do przetargu?
 • Czy potrzebne jest wsparcie techniczne i prawne przy opracowywaniu zapisów w SIWZ i w przetargu?

4. POZYSKIWANIE FUNDUSZY NA MODERNIZACJĘ

 • Skąd pozyskać fundusze na finansowanie oświetlenia w gminie? W jaki sposób należy wnioskować o fundusze na oświetlenie uliczne i drogowe?
 • Jak pozyskać dodatkowe fundusze na nowe inwestycje związane z oświetleniem? Kto może dofinansować nowe inwestycje?
 • Jak pozyskać fundusze na modernizację oświetlenia drogowego i ulicznego w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”, prowadzonego przez NFOŚiGW? – Jakie wymogi musi spełnić gmina?

5. KONSERWACJA OŚWIETLENIA - WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ ZEWNĘTRZNĄ

 • Kto powinien dbać o utrzymanie oraz konserwację infrastruktury oświetleniowej?
 • Czy jakieś obowiązki dotyczące oświetlenie dróg i ulic podczas takiej współpracy przechodzą na firmę zewnętrzną?
 • Czy wybór firmy zewnętrznej do obsługi oświetlenia dróg i ulic powinien odbywać się na zasadzie przetargu?
 • Czy gmina może wybrać firmę zewnętrzną do obsługi oświetlenia?
 • Czy gmina powinna kontrolować firmę zewnętrzną zajmującą się obsługą oświetlenia?
 • Jak powinna wyglądać kontrola? Na co zwracać uwagę podczas kontroli?
 • Jakie kary gmina może nałożyć na firmę zewnętrzną, gdy ta nie wywiązuje się z usunięcia usterki?
 • Jak wprowadzić zapis do umowy z firmą zewnętrzną dotyczący kar za niewywiązywanie się z obowiązków?
 • Jakie powinny być zapisy w umowie o konserwację oświetlenia?
 • Jakie są rzeczywiste koszty konserwacji oświetlenia ulicznego?

6. OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Zanieczyszczenie światłem – oprawy sodowe a LED
 • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, a zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza
 • Utylizacja odpadów z konserwacji oświetlenia

Prowadzący

Mgr inż. Krzysztof Wilczyński- Główny Specjalista ds. Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta Ełk. Od 2010 r. nadzoruje działanie infrastruktury energetycznej miasta Ełk, a w szczególności zajmuje się planowaniem i realizacją modernizacji oświetlenia ulicznego i parkowego oraz nadzorem nad bieżącą konserwacją oświetlenia.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 469.00
03 października 2022
od 469.00
28 listopada 2022

Podobne szkolenia