Wideoszkolenie: Nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy

Jak rejestrować cudzoziemców z Ukrainy? Wymagane dokumenty – jakich dokumentów wymagać i co z brakiem dokumentów? Jak uzasadnić decyzję o odmowie nadania numeru PESEL? Procedury oraz omówienie skomplikowanych przypadków postępowań


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników działu ewidencji ludności, którzy zajmują się rejestrowaniem cudzoziemców z Ukrainy oraz nadawaniem im numeru PESEL

Prelegent powie o najnowszych ustaleniach odnośnie rejestracji obywateli Ukrainy i nadawania im numerów PESEL!
Wideoszkolenie PCC Poland da Państwu możliwość uzyskania i utrwalenia praktycznej wiedzy dotyczącej rejestrowania obywateli Ukrainy oraz nadawania im numerów PESEL. Ekspert omówi specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy - przygotujemy Państwa do nowych wyzwań w pracy! Co ważne, program szkolenia oparty jest o liczne przypadki z Państwa codziennej pracy! Od początku wideoszkolenia będą mogli Państwo zadawać pytania, a prelgent - praktyk podzieli się swoimi rozwiązaniami. Dzięki temu żaden uczestnik nie pozostanie ze swoim problemem sam!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • [PRZYKŁAD] Co w przypadku kiedy dzieci mają obywatelstwo ukraińskie, natomiast rodzice są innej narodowości i nie mają obywatelstwa ukraińskiego? Jak będzie wyglądać procedura nadania numeru PESEL i zameldowania?
 • Co w sytuacji, kiedy obywatel Ukrainy nie posiada dokumentów potwierdzających jego tożsamość?
 • Jakie przesłanki mogą wpływać na odmowę w sprawie nadania numeru PESEL?
 • Jak uzasadnić decyzję o odmowie nadania numeru PESEL?
 • Jak ustanowić opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy?
 • Jak przebiega udzielanie zezwolenia obywatelowi Ukrainy na pobyt czasowy?
 • [PRZYKŁAD] Dziecko przekracza granicę z matką. Dziecko nie posiada paszportu, ani żadnego innego dokumentu. Czy można dokonać wpisy do paszportu matki?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Potrzebujesz konkretnego wzoru, który usprawni Twoją pracę przy rejestrowaniu obywateli z Ukrainy?

Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci!

Szczegółowy program szkolenia:

1.Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

 • Czy obywatele Ukrainy muszą osobiście złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL?
 • Czy można nadać numer PESEL osobą, które nie posiadają zdolności do czynności prawnych lub posiadają ograniczaną zdolność?
 • [PRZYKŁAD] Co w przypadku kiedy dzieci mają obywatelstwo ukraińskie, natomiast rodzice są innej narodowości i nie mają obywatelstwa ukraińskiego? Jak będzie wyglądać procedura nadania numeru PESEL i zameldowania?
 • [PRZYKŁAD] Co w przypadku kiedy na terytorium Ukrainy mieszkali obywatele Białorusi. Nie mieli oni obywatelstwa ukraińskiego. Wskutek działań wojennych przyjechali do Polski. Jak będzie wyglądać procedura nadania numeru PESEL i zameldowanie?
 • [PRZYKŁAD] Rodzina z Ukrainy przyjechała do Polski, ale nie przekroczyli bezpośrednio granicy polsko-ukraińskiej, natomiast najpierw udali się do Mołdawii a później do Polski. Jak będzie wyglądała procedura nadania numeru PESEL w takim przypadku?

2. Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL

 • Jakich dokumentów wymagać od obywateli Ukrainy przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL?
 • Czy oświadczenia składane przez obywateli Ukrainy muszą być wypełniane po polsku?
 • Czy dokumenty przed nadaniem numeru PESEL będzie trzeba tłumaczyć oficjalnie, czy obowiązek tłumaczenia dokumentów będzie spoczywał na dziale ewidencji?
 • Co w sytuacji, kiedy obywatel Ukrainy nie posiada dokumentów potwierdzających jego tożsamość?
 • Co powinno zawierać oświadczenie o braku dokumentów?
 • Czy urząd ma obowiązek zapewnić wykonanie zdjęć do dokumentów? Czy art. 5 obliguje urząd do nieodpłatnego wykonania fotografii?
 • Czy pobierać odciski palców od obywateli Ukrainy ?

3. Odmowa nadania numeru PESEL

 • Jakie przesłanki mogą wpływać na odmowę w sprawie nadania numeru PESEL?
 • Jak uzasadnić decyzję o odmowie nadania numeru PESEL?

4. Małoletni obywatele Ukrainy a nadanie numeru PESEL

 • Jak ustanowić opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy?
 • Jak zarejestrować dzieci urodzone przez Ukrainki w Polsce?
 • Co z dziećmi, które przyjechały do Polski, a jeszcze nie zostały zarejestrowane na Ukrainie?
 • Jak zapisać w ŹRÓDLE dane dziecka, skoro inne dane są w dokumentach rodziców a inne w dokumentach dziecka?
 • Jak ustalić faktycznego opiekuna dziecka?

5. Zasady legalizacji pobytu obywateli Ukrainy

 • Na jakich zasadach odbywa się legalizacja obywateli Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi?

6. Legalność i terminowość pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Ile trwają okresy legalnego pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Polski i od czego są one uzależnione?
 • Jakie są zasady przedłużenia okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy?
 • Jak długo ważne są wydane dokumenty dot. wyjazdu i pobytu na terytorium Polski dla obywateli Ukrainy?
 • Czy brak dokumentów obywateli Ukrainy wypływa na długość okresu meldunkowego?
 • Czy trzeba wydawać karty pobytu?
 • Jak długo ważna jest wydana karta pobytu dla obywatela Ukrainy?
 • Ile trwa okres meldunku bezwizowego?

7. Rejestracja wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


8. Udzielenie zezwolenia obywatelowi Ukrainy na pobyt czasowy

 • Zgłoszenie pobytu czasowego obywatela Ukrainy
 • Jak przebiega udzielanie zezwolenia obywatelowi Ukrainy na pobyt czasowy?
 • Ile trwa pobyt czasowy?

9. Ważność dokumentów obywateli Ukrainy

 • Czy obywatele Ukrainy muszą tłumaczyć dokumenty na język polski?
 • Co w sytuacji, kiedy obywatel Ukrainy posiada nieważny paszport?
 • [PRZYKŁAD] Dziecko przekracza granicę z matką. Dziecko nie posiada paszportu, ani żadnego innego dokumentu. Czy w takiej sytuacji matka dziecka musi uzyskać zaświadczenie od straży granicznej, że przekroczyła granice z dzieckiem? Czy można dokonać wpisy do paszportu matki? Czy ambasada ukraińska może przesłać np. akt urodzenia dziecka?


Prowadzący

Jacek Mroczek,pracownik Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu- Delegatura Kalisz. W latach 1975 - 1987 pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Krobi, początkowo na stanowisku referenta a następnie Kierownika Referatu Społeczno-Administracyjnego. Zajmował się m.in. zagadnieniami związanymi z ewidencją ludności, dowodami osobistymi, rejestracją stanu cywilnego oraz sprawami z zakresu powszechnego obowiązku obrony RP. Od 1987 r. do 1999 zajmował stanowisko Inspektora Wojewódzkiego w Urzędzie Wojewódzkim w Kaliszu w Wydziale Spraw Obywatelskich, nadzorując sprawy z zakresu powszechnego obowiązku obrony. Po zmianach jakie nastąpiły w podziale administracyjnym od 1999 r. jest pracownikiem w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu - Delegatura Kalisz. Od tego czasu jako Starszy Inspektor Wojewódzki zajmuje się nadzorem spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego. W zakresie obowiązków posiada także rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach meldunkowych wydawanych przez organy I instancji a także występowanie przed Sądem Administracyjnym w powyższych sprawach. Z wykształcenia mgr administracji europejskiej.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia