Wideoszkolenie: Licencje oprogramowania i infrastruktura IT

Jakie są obowiązki informatyka miasta i gminy w związku z ustawą o KSC, jakiego typu zdarzenia, incydenty ma obowiązek zgłaszać? Jak poprawnie zrobić audyt cyberbezpieczeństwa? Co powinna zawierać polityka zarządzania incydentami, jak ją stworzyć? Jak ułatwić zarządzanie licencjami bez korzystania z dedykowanego oprogramowania, jeżeli mamy do czynienia z dużą liczbą licencji?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników wydziałów informatyki w urzędach miast i gmin, zajmujących się m.in.: tworzeniem kopii bezpieczeństwa danych i systemów, administrowaniem i bieżącą konfiguracją sieci komputerowej, prowadzeniem ewidencji użytkowników, ewidencji sprzętu komputerowego jak i ewidencji licencji.

Co wprowadzi nowelizacja ustawy o KSC i jak przygotować się na zmiany?
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jakich narzędzi i jakiego oprogramowania użyć do udoskonalenia systemu pod kątem bezpieczeństwa, a także jakie kroki należy podjąć, żeby zminimalizować ryzyko wycieków danych. Praktyk wyjaśni najistotniejsze kwestie związane ze skutecznym ewidencjonowaniem licencjami w celu ułatwienia pracy, jakie rodzaje licencji są odpowiednie dla konkretnego urzędu oraz jakie są najistotniejsze formy zabezpieczeń urzędu i jakie korzyści niesie nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, szczególnie dla mniejszych urzędów. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co trzeba zrobić, żeby stworzyć solidną konstrukcję sieci informatycznej w urzędzie?
 • Coraz częściej urzędy odchodzą od swoich serwerów, kupują usługi w chmurze. Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa takich usług?
 • Urząd to nie firma zarobkowa, nie należy do obszaru biznesowego, więc nie wiadomo czy można podciągnąć tę jednostkę do grupy komercyjnej, czy w takim przypadku należy kupić licencję do konkretnych programów Open Source?
 • Licencje Microsoft są niejasne, jak licencjonować pod produkty i wersje?
 • Jak wybrać odpowiednie licencje Windows Server? Licencja na liczbę rdzeni, nie gniazd procesora
 • Dlaczego częstotliwość robienia kopii zapasowych zależy od kontekstu i specyfiki systemu?
 • Każdy urząd indywidualnie interpretuje zasady bezpieczeństwa i KRI. Jakie są dobre praktyki w zabezpieczeniu urzędu?
 • Kiedy incydent uznać za „mający istotny wpływ”?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Licencje, zarządzanie i ewidencja - Jakie są dostępne narzędzia do prowadzenia ewidencji kluczy i licencji?

 • Jak ułatwić zarządzanie licencjami bez korzystania z dedykowanego oprogramowania, jeżeli mamy do czynienia z dużą liczbą licencji?
 • Jakie są programy, które sczytują licencje i automatyzują ewidencje?
 • Jakie są typy i rodzaje licencji, które są używane w urzędach miast i gmin?
 • Jaka jest odpowiedzialność informatyka za zarządzanie licencjami?
 • Kto w urzędzie ponosi konsekwencje w razie nieprawidłowości z zakresu licencji?
 • Jak poprawnie ewidencjonować licencje?
 • Jakie są dostępne narzędzia do prowadzenia ewidencji kluczy i licencji?
 • Czy posiadając licencję Windows’a w formie wielokrotnego klucza jest łatwiej zarządzać systemami? W jaki sposób i dlaczego?
 • Czy kupowanie licencji Windows w formie wielokrotnego klucza (MAK) jest finansowo opłacalne?
 • Jakie narzędzia wspierają inwentaryzację urządzeń?
 • Czy cena licencji oprogramowania (np. programu do szyfrowania dysków) przekłada się na jego jakość?
 • Jakie są dostępne rozszerzenia pakietów Microsoft? Jakie wybrać, aby odpowiadały one urzędowi, a nie były wymagające finansowo?
 • Czy zakupienie licencji Office w pakiecie jest korzystniejsze niż przypisywanie indywidualnych licencji do poszczególnych urządzeń?
 • Czy kupowanie sprzętu (np. laptopów) z już nadanym kluczem produktu jest korzystne finansowo? Czy jest bezpieczne?
 • Co w sytuacji, gdy zakupiony sprzęt z nadaną licencją pochodzi z niewiadomego źródła?
 • Licencja Office z odzysku, jak to wygląda prawnie?
 • Kiedy można przenieść licencję Office na inne urządzenie?
 • Którą licencję CAL wybrać? Licencję na użytkownika czy na urządzenie?
 • PRZYKŁAD: W urzędzie jest stanowisko 3-zmianowe. 3 osoby korzystają z jednego urządzenia w innym czasie. Czy w takiej sytuacji należy kupić licencję CAL na urządzenie, a nie na użytkowników -kupi się tylko jedną licencję, a nie aż trzy (na każdego użytkownika)? Czy jednak powinna być na każdego użytkownika oddzielna licencja?
 • W jakich sytuacjach należy wybrać licencję CAL na urządzenie, a w jakich na użytkownika w przypadku posiadania innego sprzętu niż tylko komputery?
 • Licencje Microsoft są niejasne, jak licencjonować pod produkty i wersje?
 • Jak wybrać odpowiednie licencje Windows Server? Licencja na liczbę rdzeni, nie gniazd procesora.
 • Jak licencjonować produkty Oracle do maszyn ‘tower-owych?
 • Urząd to nie firma zarobkowa, nie należy do obszaru biznesowego, więc nie wiadomo, czy można podciągnąć tę jednostkę do grupy komercyjnej, czy w takim przypadku należy kupić licencję do konkretnych programów Open Source?
 • Jak, dlaczego i których pracowników urzędu należy edukować na temat licencji i zakresu funkcji, jakie oferują?
 • Jakie kroki należy podjąć w sytuacji, gdy informatyk, który był odpowiedzialny za zarządzanie i ewidencję licencji, zmarł i nikt nie ma dostępu do oprogramowania/plików?

2. Bezpieczeństwo w urzędzie – Jaki wpływ na funkcjonowanie urzędu miasta/gminy będzie miało wprowadzenie „bezpiecznej sieci”? Co wprowadzi nowelizacja ustawy o KSC i jak przygotować się na zmiany? Dlaczego korzystanie z publicznych chmur jest niebezpieczne dla urzędu?

 • Czy stosowanie się wyłącznie do zasad określonych w KRI jest wystarczające, żeby zabezpieczyć urząd?
 • Każdy urząd indywidualnie interpretuje zasady bezpieczeństwa i KRI. Jakie są dobre praktyki w zabezpieczeniu urzędu?
 • Jakie korzyści będą płynąć z wejściem nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa?
 • Jaki wpływ będzie miało wprowadzenie „bezpiecznej sieci”?
 • Czy wejście regulacji o możliwości poddaniu dostawców sprzętu i oprogramowania procedurze sprawdzającej pod kątem zagrożenia, zminimalizuje niebezpieczeństwo w urzędach? Dlaczego?
 • Co trzeba zrobić, żeby stworzyć solidną konstrukcję sieci informatycznej w urzędzie?
 • Jakich narzędzi i jakiego oprogramowania użyć do udoskonalenia systemu pod kątem bezpieczeństwa?
 • Czy zastosowanie UTM jest konieczne w urzędzie? Dlaczego?
 • Czy warto korzystać z outsourcingu, jeżeli chodzi o zarządzanie siecią i systemami? Dlaczego? Jakie są wady i zalety?
 • Jakie są wady korzystania z chmury w urzędzie? Do jakich niebezpiecznych sytuacji może dojść, jaką kontrolę nad danymi ma informatyk, jeśli korzysta z publicznej chmury?
 • Jak zarządzać maszynami wirtualnymi w chmurze i jakie to niesie zagrożenia?
 • Jak odzyskać dane z chmury w przypadku utracenia danych/zaszyfrowania?
 • Sposoby reakcji na włam - jak się zachować, gdy dochodzi do incydentu? Czy należy wyłączać serwery?
 • Czy są urządzenia, na których można zrezygnować ze wsparcia producenta, jeżeli jest to wymagające finansowo?
 • Do jakiego momentu jest wsparcie producenta? Czy po pewnym czasie wsparcie wygasa?
 • Jakie korzyści płyną z posiadania sprzętu ze wsparciem technicznym? Dlaczego to jest ważne (szczególnie chodzi o sprzęt wrażliwy, np. serwery)?
 • Wykorzystywanie prywatnego sprzętu (laptopów, komputerów stacjonarnych) do wykonywania obowiązków i procedur urzędu - czy jest to w ogóle możliwe? Czy istnieje jakieś ryzyko?
 • Dlaczego korzystanie z oprogramowania antywirusowego z maksymalnymi możliwościami bezpieczeństwa jest ważne?
 • Czy urząd jako instytucja publiczna ma obowiązek posiadania antywirusa?
 • Czy wbudowane zabezpieczenia Windows’a są wystarczające dla urzędu?
 • Antywirus komercyjny a wbudowane zabezpieczenia Windows, jakie są różnice, wady i zalety?
 • Jak efektywnie zarządzać zabezpieczeniami Windows’a, wiedząc, że to jest tak obszerna architektura?
 • Jak wykorzystać VPN’a w urzędzie? Jakie korzyści z tego płyną?
 • Jakie korzyści płyną z korzystania z routera z firewallem z technologią UTM?
 • Dlaczego należy zadbać o wymianę oprogramowania systemu, jeżeli korzysta się z wersji bez wsparcia technicznego? Jaki wpływ to ma na bezpieczeństwo? Łatanie luk?
 • Czy instalowanie oprogramowania przez urzędników jest możliwe? Czy istnieje jakieś ryzyko?
 • Kto jest odpowiedzialny za ustalenie, czy dane oprogramowanie jest zdatne do zainstalowania na systemach urzędowych?

3. Dostępy i uprawnienia nadawane pracownikom urzędu miasta/gminy – na jakiej zasadzie ograniczać dostęp do konkretnych stron?

 • Jak informatyk w urzędzie może zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością za niezgodnie/nielegalnie zainstalowane oprogramowanie?
 • Jak przebiega analiza oprogramowania pod kątem wirusów i niebezpieczeństw? Na co należy zwrócić uwagę?
 • Kto jest odpowiedzialny za aktualizację systemów i oprogramowania?
 • Jakie korzyści płyną z limitowania dostępu do poszczególnych stron urzędnikom?
 • W jaki sposób ograniczać dostęp do konkretnych stron?
 • Kto ustala, jakie witryny są dostępne dla urzędników?
 • Jakie są korzyści z używania narzędzi, które uniemożliwiają zamieszczania konkretnych treści, np. w wiadomościach email?
 • Jak nadawane są dostępy i uprawnienia? Kto je nadaje?
 • Kto jest osobą decyzyjną przy wydawaniu dostępu i uprawnień w systemach?
 • Kto jest odpowiedzialny za monitorowanie dostępów? Czy jest taki obowiązek?
 • Jak często należy sprawdzać, czy odpowiednie osoby posiadają uprawnienia? Z jaką częstotliwością robić czystki?
 • Jakie są narzędzia wspierające bieżące analizowanie incydentów?
 • Jak zapanować nad tym co jest zainstalowane na danym urządzeniu i kto za to odpowiada w przypadku dużej liczby maszyn?
 • Jakie są dostępne narzędzia do ustalania polityki druków oraz ograniczania wstawiania konkretnych treści?
 • Jakie korzyści płyną z wykorzystania systemów DLP?
 • Kiedy i jakie urządzenia podlegają procesowi szyfrowania dysków?
 • Czy każdy sprzęt mobilny, wynoszony poza urząd, musi być zaszyfrowany? Jakie są na to sposoby?
 • Jakie narzędzia do szyfrowania dysków są efektywne?
 • Jakimi sposobami zadbać o bezpieczeństwo danych na urządzeniach przenośnych?
 • Dlaczego warto zainwestować w oprogramowanie do szyfrowania dysków, niż korzystanie z darmowych alternatyw?
 • Oprogramowanie open source a bezpieczeństwo - czy można bezpiecznie z takowego korzystać, jeżeli obracamy danymi wrażliwymi?
 • Jak zarządzać systemami w przypadku dużej ilości, np. 100 sztuk komputerów stacjonarnych?
 • Dlaczego posiadanie Active Directory w dużym urzędzie to “must-have”? Czy są jakieś alternatywy do AD?

4. Czynnik ludzki - najsłabsze ogniwo w organizacji

 • Nieważne jak dobrze zabezpieczony jest system, człowiek to najsłabsze ogniwo, w jaki sposób uświadamiać urzędników o zagrożeniach?
 • W jaki sposób nauczyć urzędników jak rozróżniać niebezpieczeństwo?
 • Jak rozróżniać niebezpieczne e-maile?
 • Na jakie sposoby potrafią działać osoby, które chcą stworzyć zagrożenie dla urzędu? Przykłady wadliwych maili.

5. Backup – dlaczego kopia zapasowa jest tak ważna? Jak się zabezpieczyć przed utratą danych?

 • Jak często należy tworzyć kopię zapasową indywidualnych maszyn?
 • Z jaką częstotliwością powinno się tworzyć kopie zapasowe całych serwerów?
 • Dlaczego częstotliwość robienia kopii zapasowych zależy od kontekstu i specyfiki systemu?
 • Jak ustalić częstotliwość robienia kopii zapasowych na podstawie wielkości urzędu i ilości przechowywanych danych? Jakie są przesłanki?
 • Co jest największym problemem przy tworzeniu kopii zapasowych?
 • Jakie są zalety zabezpieczenia dysków w formie napędu taśmowego?
 • Wykonywanie kopii zapasowych a ich skuteczność, co robić, żeby mieć pewność, że kopie faktycznie zostały wykonane?
 • Dlaczego warto przeprowadzać testy możliwości odtworzenia kopii? Jak często powinniśmy je stosować?
 • Na ile przydatna jest kopia zapasowa w wersji offline? Czy powinno się taką robić?
 • Jakie korzyści płyną z posiadania serwera NAS z dyskami w konwencji RAID?

6. Domeny - problematyczne sytuacje

 • Co w sytuacji, gdy osoba, na którą była wykupiona domena, odchodzi od organizacji? Jakie kroki podjąć, żeby odzyskać domenę?
 • Przykład: Zastępca burmistrza wykupił domenę na siebie, odszedł z pracy. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak przeprowadzić cesję na przekazanie domeny na gminę? Czy jest możliwe, żeby domena instytucji państwowej była zakupiona na osobę prywatną, np. domeny zakupione kilkadziesiąt lat temu?
 • Jak należy postąpić i jakie kroki podjąć w sytuacji, gdy jest spór z osobą, na którą jest zarejestrowana domena, a nie należy już do organizacji?
 • Jakie działania należy podjąć w sytuacji, gdy osoba na którą jest zarejestrowana domena umiera?
 • Coraz częściej firmy jak i urzędy odchodzą od swoich serwerów, kupują usługi w chmurze. Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa takich usług?
 • Który program najlepiej się sprawdza do centralnego zarządzania domeną i użytkownikami?
 • Dlaczego warto mieć usługi domenowe i serwerowe w oddzielnych firmach?
 • Jakie są zalety kupienia domeny niezależnej, nieprzypisanej do żadnej firmy?

7. Audyt – dlaczego nie należy pomijać audytu zewnętrznego i jakie korzyści płyną z przeprowadzenia takiego audytu? Na co zwracać uwagę przy audycie szerokopasmowym?

 • Kto wykonuje audyt wewnętrzny?
 • Jak często sprawdzać, czy długości haseł i same hasła użytkowników są poprawne i z jaką częstotliwością zmieniane?
 • Czy informatyk ma obowiązek monitorować, kiedy hasła wygasają i czy odświeżanie haseł jest ustawione?
 • Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać audyt wewnętrzny?
 • Jak często powinien się odbywać audyt zewnętrzny, prowadzony przez osoby niezwiązane z urzędem?
 • Jakie są różnice pomiędzy audytem wewnętrznym a audytem zewnętrznym?
 • Która forma audytu jest dokładniejsza?
 • Czy audyt zewnętrzny jest obowiązkowy? Czy są sankcje za uchybienie terminu?
 • Jakie są sankcje za nie przeprowadzenie audytu zleconego przez Ministerstwo Cyfryzacji?
 • Dlaczego warto robić audyt sprzętu komputerowego? Czy warto zlecić taki audyt firmie zewnętrznej?

8. Praca zdalna w urzędzie

 • W jaki sposób informatycy wykonują swoje obowiązki w sytuacji, gdy nie pracują stacjonarnie?
 • Z jakich narzędzi korzystają informatycy w przypadku konieczności użycia pulpitu zdalnego?
 • Z jakich narzędzi mogą korzystać informatycy, aby nie musieć każdorazowo prosić o dostęp do komputera użytkownika?
 • Oprogramowanie płatne a darmowe z obszaru zdalnej kontroli pulpitu, czym się różnią? Czy w przypadku płatnych programów jest więcej dostępnych funkcjonalności?
 • Jak przygotować sprzęt dla urzędnika pod kątem bezpieczeństwa w przypadku pracy zdalnej?
 • Jak bezpiecznie korzystać ze zdalnych pulpitów?Prowadzący

Łukasz Chodórod 11 lat pracuje jako informatyk, inspektor ochrony danych osobowych w urzędach gmin, szkołach i innych jednostkach samorządowych. Dodatkowo zajmuje się tematyką cyberbezpieczeństwa dla klientów kancelarii prawnej w Krakowie. Prowadził i prowadzi projekty finansowane z środków unijnych, państwowych i własnych jednostek samorządowych. Absolwent studiów II stopnia na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Posiada dyplomy z: organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, zarządzania zasobami ludzkimi, Inspektor Ochrony Danych i Executive Master of Business Administration (EMBA).

Ponadto posiada doświadczenie w pracy w firmach powyżej 650 pracowników, ciągły rozwój osobisty w kierunkach związanych z szeroko pojętą informatyką.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia