Wideoszkolenie: Księgowość w przedszkolach

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jak prawidłowo prowadzić i naliczać należności w przedszkolach? Jak księgować opłaty i naliczać odsetki? Jak windykować należności? Jak liczyć oraz rozliczać godziny pracy nauczycieli? Jakie obowiązki intendenta? Jak powinna wyglądać współpraca przedszkola z CUW, ZEAS, UGiM oraz szkołą?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się prowadzeniem księgowości w przedszkolach, organów zewnętrznych m.in.: CUW, ZEAS, Urzędów Miast i Gmin, szkół oraz intendentów

Uwaga! Gotowe wzory dokumentów
Podczas wideoszkolenia szczegółowo omówimy opłaty za godziny i wyżywienie: jak rozliczać opłaty z rodzicami, opiekunami oraz ośrodkami pomocy społecznej. Poruszymy również kwestie: jak prawidłowo powinna wyglądać polityka rachunkowości, wynagrodzenia, składki ZUS oraz jak prawidłowo prowadzić księgowość w przedszkolu? Prowadząca omówi również - jak sporządzić sprawozdanie RB28, jak prowadzić ewidencję magazynową przedszkola oraz jak prawidłowo powinna wyglądać praca intendenta. Omówimy, jak powinna wyglądać prawidłowa współpraca przedszkola z CUW, ZEAS, Urzędem Miasta i Urzędem Gminy oraz szkołami. Pokażemy rozwiązania najbardziej problematycznych kwestii technicznych wynikających z codziennej pracy w dziale księgowości. Podczas wideoszkolenia mogą Państwo zadawać pytania - serdecznie zachęcamy do korzystania z tej możliwości! Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu, otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak przebiega skuteczne egzekwowanie należności od rodziców?
 • Rozliczanie dotacji przedszkolnej – jakie koszty w ramach takiej dotacji można rozliczać?
 • Jak rozwiązać problem zwrotów/ nadpłat występujących w przypadku zwolnienia nauczyciela?
 • Polityka rachunkowości, zakładowy plan kont. VAT – jakie są obowiązujące przepisy: zwolnienia oraz opodatkowania? Czy każda placówka powinna odprowadzać VAT?
 • Sprawozdanie RB28 – jak sporządzić?
 • Jaką dokumentację trzeba przygotować dla CUW/ZEAS każdego miesiąca? Czy są to tylko FV – opis, przyjęcie FV, sprawdzenie z merytorycznej strony?
 • Jak wygląda kontrola magazynu żywnościowego?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Konto rodzica do zwrotu nadpłat
 • Wniosek o przeksięgowanie płatności za przedszkole
 • Formatka na faktury
 • Definicja bilans - wzór
 • Definicje zest. zmian w funduszu jednostki - wzór
 • Definicja rachunków zysków i strat - wzór

Szczegółowy program szkolenia:

1.Prowadzenie rozliczeń godzin i wyżywienia dziecka – zawieranie umów, rozliczanie godzin, egzekwowanie płatności, kontrola RIO

 • Co powinny zawierać umowy z rodzicami/opiekunami?
 • Co powinny zawierać oświadczenia podpisywane przez rodziców/opiekunów?
 • Kto powinien rozliczać (obliczać) płatności za przedszkole i wyżywienie?
 • Jak prawidłowo naliczać opłaty za godziny spędzone przez dziecko w przedszkolu?
 • Jak prawidłowo naliczać opłaty za wyżywienie dziecka?
 • Czy dyrektor może sam ustalić termin płatności?
 • Jakie są formy egzekwowania należności za przedszkole od rodziców?
 • Jak przebiega egzekwowanie należności od rodziców?
 • Kiedy stosować decyzję, a kiedy obciążenie wobec rodziców, którzy nie płacą?
 • Czy jest obowiązek stosowania odsetek?
 • Czy naliczanie odsetek jest zależne od organu prowadzącego?
 • Czy można samemu naliczać odsetki za nieterminowe uiszczanie płatności?
 • Jakie są możliwości windykacji należności?
 • Jakie są warunki umarzania należności?
 • Jak ewidencjonować opłaty za godziny ponadwymiarowe?
 • Jak egzekwować płatności za godziny ponadwymiarowe?
 • Jak rozliczać odpisy za wyżywienie?
 • Jak rozliczać odpisy za godziny?
 • Co szczególnie kontroluje RIO podczas sprawdzania rozliczenia odsetek za nieterminowe płatności?
 • Czy bezpłatne godziny muszą być określone z góry?
 • Jakie formy zwrotu nadpłaty można ustalić z rodzicem/opiekunem?
 • Co zrobić, gdy nie można się skontaktować z rodzicami, a jest nadpłata w wysokości kilkunastu groszy?
 • Czy za każdym razem konieczny jest wnioske rodzica o zwrot nadpłaty, czy można samemu dokonać zwrotu?
 • Jakie zaświadczenia nauczycielowi, rodzicowi, czy innej osobie może wystawić księgowość?
 • Jaki dokument nalezy wystawic, gdy rodzic prosi o potwierdzenie zapłaty za czesne/zywienie?

2. Fakturowanie, wystawianie duplikatów, rozliczanie dotacji i subwencji

 • Jak można usprawnić pracę osoby, która zajmuje się całą księgowością w przedszkolu, i tylko na jej barkach spoczywa zrobienie całego miesięcznego rozliczenia (zestawienia magazynów, rozliczenia dla rodziców, rozliczenia pracowników) oraz zamawianie towarów, prowadzenie jadłospisów?
 • Czy muszą być osobne konta bankowe, osobne konto dochodów, na które wpłacane jest czesne, konto wydatków?
 • Jakie czynności powinno pełnić przedszkole w momencie, gdy księgowość jest prowadzona przez zewnętrzną jednostkę – fakturowanie, wprowadzanie danych do programu?
 • Czy pracownikowi administracji wystawiamy FV?
 • Jak powinien wyglądać opis takiej FV?
 • Jak przekazywać FV do UG? Najpierw wprowadzać FV do rejestru? Należy zostawić kopię, czy robić skan oryginału? Co z FV przesyłanymi mailowo?
 • Co zrobić w przypadku duplikatów FV – jak prowadzić?
 • Czy jest podstawa prawna, która mowi, że do posiłków spożywanych przez osoby, które nie są nauczycielami dolicza się VAT 8%?
 • Podczas rozliczenia wyżywienia na koniec miesiąca kwoty faktur od dostawców nie pokrywają się z kwotą rozliczenia. Jest to zwiazane ze stawkami VAT. Co można zrobić w takim przypadku? Można opisać, że jest to różnica wynikająca z obliczania VAT?
 • Jakimi wskaźnikami kierować się przy naliczaniu dotacji?
 • Jak naliczać dotację w przypadku palcówki niepublicznej?
 • Czy naliczanie dotacji oświatowych jest to sprawa indywidualna każdej jednostki, czy jest jakaś ogólna zasada?
 • Rozliczanie dotacji przedszkolnej – jakie koszty w ramach takiej dotacji można rozliczać?
 • Naliczanie dotacji oświatowych – koszty wspólne, niektóre koszty trzeba podzielić na przedszkole z ogólnego budżetu, które koszty trzeba podzielić?
 • Jak rozliczać subwencję na ucznia?
 • Czy dotacja przedszkolna powinna być rozksiegowana analitycznie? Czy może być przeznaczona na wynagrodzenia?

3. Magazyn w przedszkolu i obowiązki Intendenta – inwentaryzacja magazynu, terminarz rozliczeń, rozchody magazynowe, rodzaje magazynów, optymalizacja pracy

 • Czy całe rozliczanie z żywnością robi tylko intendentka?
 • Jakie są różnice między stawką żywieniową, a opłatą za wyżywienie?
 • Jak obliczyć osobodni żywione
 • Jakie dokumenty powinny być wystawiane przez osobę prowadzącą magazyn w jednostce?
 • Jak zoptymalizować pracę intendenta?
 • Omówienie terminarza rozliczeń
 • Jadłospis, a rozchody magazynowe
 • Jakie rodzaje magazynu mogą występować w przedszkolach?
 • Jak wygląda kontrola magazynu żywnościowego?
 • Jak często robić inwentaryzację magazynu?
 • Jak prowadzić ewidencję strat na stołówce?
 • Jak powinny wyglądać procedury HACCP w placówkach oświatowych?
 • Co z odpowiedzialnością intendentki jeśli wiadomo, że np. raporty dzienne z wyżywienia nie są sporządzane prawidłowo. Pomimo upomnień sytuacja się powtarza. Odpowiedzialność za magazyn, dostęp mają intendentka( jest zatrudniona na ½ etatu i często jest na zwolnieniach), kucharka i pomoc kuchni. Czy stan magazynu może być ustalany raz w roku na podstawie inwentaryzacji?

4. Rozliczenia kadrowe – wynagrodzenie pracowników, składniki pensji nauczycieli, rozliczanie godzin pracy, zwolnienia lekarskie

 • Jak liczyć wynagradzanie nauczycieli?
 • Które składniki wynagrodzenia nie są wliczane do pensji nauczycielskiej?
 • Jak rozliczać godziny pracy nauczycieli?
 • Jak naliczać wynagrodzenie nauczycielom, którzy zajmują się dziećmi z niepełnosprawnościami?
 • Jak rozliczyć zaległe godziny, które są niewypłacone?
 • Czy nauczyciel może sam rozliczyć godziny ponadwymiarowe?
 • Czy musi być jakiś specjalny druk do rozliczeń godzin ponadwymiarowych?
 • Jak rozliczać zwolnienia lekarskie nauczycieli?
 • Jak rozliczać zwolnienie chorobowe w RPA jeśli jest wykazane chorobowe w miesiacu poźniejszym, niż miała miejsce nieobecność?
 • Jak rozwiązać problem zwrotów/ nadpłat występujących w przypadku zwolnienia nauczyciela?
 • Czy średnią do zwolnień lekarskich należy wprowadzać do podstawy wynagrodzenia, aby uzyskać nagrody z Dnia Edukacji Narodowej?
 • Jak prowadzić listy płac nauczycieli, którzy mają wiele rozdziałów (np. wczesne wspomaganie rozwoju, kształcenie specjalne)?
 • Czy za urlop wychowawczy płaci budżet państwa?
 • Czy terminy wypłacania pensji są z góry narzucone, czy dyrektor placówki może sam ustalić dzień wypłat?
 • Jak rozwiązać problem z naliczaniem wynagrodzeń nauczycielom i pracownikom administracji obsługi, jeśli nauczyciele mają płacone inaczej niż administracja?
 • Jak wyliczać wynagrodzenie w przypadku absencji?
 • Co wchodzi w podstawę chorobowego?
 • Jak liczyć wynagrodzenia za czas zwolnienia?
 • Jak skorygować źle naliczone wynagrodzenie w przypadku urlopu macierzyńskiego?
 • Jak poradzić sobie z wypłatą postojowego w przypadku epidemii?
 • W jakiej wysokości płacić wynagrodzenie za czas kwarantanny?
 • Czy pracownik w czasie kwarantanny może być na urlopie?
 • Czy pracownik w czasie kwarantanny może świadczyć pracę z domu?
 • Jak naliczyć wynagrodzenie w przypadku osoby będącej na kwarantannie i równocześnie pracującej zdalnie?
 • Czy świadczenie za chorobę zakaźną jest wypłacane pracownikowi objętemu kwarantanną, ale pracującemu w tym czasie zdalnie?


5. Sprawozdania, ZUS, VAT, PPK – składki, rozliczenia, sprawozdania, korekty

 • Jak rozliczać inne dochody w przypadku zwrotu składek z ZUS?
 • ZUS – podstawy do zasiłków do wynagrodzeń chorobowych – co brać pod uwagę?
 • Jak księgować zwroty składek ZUS?
 • Pobieranie i odprowadzanie wpłat na PPK przez pracodawcę
 • Obowiązki rozliczeniowe związane z PPK
 • Jak prawidłowo naliczać podatek w przypadku PPK?
 • Jak sporządzić sprawozdanie RB28?
 • Czy sprawozdanie RB28, przedstawiamy UG do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni?
 • Kiedy wykonuje się korektę sprawozdania RB28 – niezwłocznie?
 • Jak prawidłowo naliczać stawki VAT (z uwzględnieniem zwolnienia i zasad opodatkowania)?
 • Czy każda placówka powinna odprowadzać VAT?
 • Jakie są stawki VAT za usługi przedszkolne?

6. Współpraca przedszkola z innymi organami – dokumentacja przekazywana poszczególnym organom, zakres rozliczeń, kontrola przeprowadzona przez UG

 • Jak powinna wyglądać współpraca z ośrodkami pomocy społecznej?
 • Jak powinno się prowadzić dokumentację dziecka, którego rodzice korzystają z dofinansowania z GOPS-u? Jakie informacje należy przesyłać? W jakiej formie należy obciążać gminę opłatami za takiego przedszkolaka?
 • Jakie zapisy regulują, który CUW zajmuje się danym przedszkolem?
 • Jak powinna wyglądać prawidłowa współpraca przedszkola z CUW, ZEAS, Urzędem Miasta i Urzędem Gminy oraz szkołami?
 • Jaką dokumentację trzeba przygotować dla CUW/ZEAS każdego miesiąca? Czy są to tylko FV – opis, przyjęcie FV, sprawdzenie z merytorycznej strony?
 • W przypadku, gdy księgowością placówki zajmuje się CUW, to czy przedszkole ma obowiązek wprowadzać FV do ogólnopolskiego programu?
 • Jakie dane trzeba systematycznie zdawać do CUW, aby to CUW w dalszej kolejności zajmował się dokonywaniem przelewów?
 • Czy wystarczy przekazać do CUW-u takie dane jak wysokość premii i staż pracy, aby to CUW mógł naliczyć końcowe wynagrodzenie?
 • Czy księgowość pracująca w przedszkolu, UG lub szkole, która oddała księgowość do CUW-u, ma obowiązek cyklicznie dostarczać dane do naliczenia, a całą procedurą naliczania i kwestiami ZUS zajmuje się CUW?
 • Jak wygląda naliczanie listy płac przez ZEAS w przypadku przepisu 30a kodeksu nauczyciela (wyrównanie)?
 • Jaki zakres działań pozostaje w przedszkolu, gdy naliczaniem pensji pracownikom zajmuje się ZEAS? Pozostają zadania związane z rozliczaniem dzieci oraz opłata ponadpodstawowa?
 • Czy raport z funkcjonowania przekazuje się codziennie dyrekcji, która podbija i zatwierdza, a na koniec miesiąca wszystko oddaje się do ZEAS?
 • Jak wygląda kontrola przez UG?


7. Zakładowy plan kont – ochrona danych, zabezpieczenie mienia, obieg dokumentów

 • Gospodarka kasowa – zasady prowadzenia, zapisy księgowe, dokumenty, druki ścisłego zarachowania
 • Dowody bankowe
 • Dokumenty sprzedaży – faktury, noty księgowe – ewidencja
 • Gospodarka rzeczowymi składnikami majątkowymi
 • Ewidencja pozostałych środków trwałych
 • Zasady prowadzenia gospodarki magazynowej
 • Instrukcja wewnętrzna inwentaryzacji aktywów i pasywów
 • Zasady ewidencji finansowo-księgowej
 • Gospodarka drukami ścisłego zarachowania
 • Ochrona danych
 • Zabezpieczenie mienia
 • Obieg dokumentów w jednostce
 • Zakładowy plan kont
 • Podział kosztów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej
 • Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi
 • Wymagania dla ksiąg rachunkowych prowadzonych za pomocą komputera
 • Procedury kontroli finansowej, celowości, legalności i gospodarności
 • Rodzaje i terminy sporządzania sprawozdań finansowych i sprawozdań informacyjnych w jednostce budżetowej
 • Świadczenia dla pracowników


8. Kwestie techniczne związane z pracą w księgowości w przedszkolu – najczęstsze problemy związane z pracą w programie, program magazynowy

 • Jakie dokumenty, mimo wprowadzania do programu, należy nadal posiadać w wersji papierowej?
 • Jak wybrać najlepszy program do księgowości? Czy wybór jest dowolny, czy musi to być Vulcan?
 • Czy Vulcan jest intuicyjny i łatwy w obsłudze?
 • Czy problemy zależą tylko od programów księgowych? Jak najlepiej dobrać taki program?
 • Problemy związane z programem – np.: przychodzi 1,5 kg marchewki, system sam zaokrągla kwotę po swojemu, a zazwyczaj wychodzi inaczej: np.: była cena 1,99 zł, ponieważ tego w systemie nie da się podzielić na pół, 1 kg na pół to wychodzi ok 1,00 zł – księgując trzeba rozliczać, że 1 kg w innej kwocie i np.: 9 kg inaczej w kwocie 9, 99zł, a 1 kg wtedy co zostaje – jak można tę procedurę uściślić?
 • Rozliczanie absencji chorobowych w programie – jaka jest podstawa?
 • Czy rozliczenie dzienne (raport) musi być robiony codziennie?
 • Jak wstawić dobre parametry do systemu?
 • Jakie dane i kiedy należy wprowadzać w program magazynowy? Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę? Co podlega szczególnej kontroli?


Prowadzący

Magdalena Biernat -wieloletni praktyk, od kilkunastu lat główna księgowa w trzech placówkach oświatowych na terenie Jeleniej Góry oraz Piechowic

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia