Wideoszkolenie: Inwentaryzacja CUW

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Inwentaryzacja w samorządowych jednostkach organizacyjnych – instrukcja obiegu dokumentów oraz najczęściej popełniane błędy. Jak powinna wyglądać inwentaryzacja CUW w samorządowych instytucjach kultury a jak w jednostkach oświaty? Jakie są kompetencje CUW i dyrektorów oraz osób powołanych do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników Centrum Usług Wspólnych, Urzędów Miast i Gmin zajmujących się obsługą ekonomiczno - administracyjną szkół i placówek oraz dla tych, którzy zastanawiają się nad utworzeniem Centrum Usług Wspólnych w gminie.

Instrukcja obiegu dokumentów!
Uczestnicy na szkoleniu dowiedzą się jak przeprowadzić inwentaryzację w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych a prowadząca po kolei, szczegółowo odpowie na pytania zawarte w programie. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

  • Jakie są zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji?
  • Jak powinna wyglądać instrukcja obiegu dokumentów?
  • Jakie są najczęściej popełniane błędy w procesie inwentaryzacji?
  • Czy pracownik CUW musi jechać do szkoły czy przeprowadzają inwentaryzację dyrektorzy?
  • Jak przygotować pracowników uczestniczących w procesie inwentaryzacji?
  • Czy instytucja kultury rządzi się innymi prawami niż CUW?
  • Kompetencje CUW i dyrektorów oraz osób powołanych do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

  • Instrukcja obiegu dokumentów
  • Umowa o wolontariat

Szczegółowy program szkolenia:

Jakie są zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji?
• Jakie są podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji?

• Jaki jest cel inwentaryzacji?

• Jakie są metody inwentaryzacji?

• Jakie są typy i rodzaje inwentaryzacji?

• Jakie są terminy przeprowadzania inwentaryzacji poszczególnych składników majątku?

• Jakie są zasady przeprowadzania inwentaryzacji? : spis z natury, weryfikacja dokumentów, potwierdzenie sald, pozostałe

• Jakie są czynności przygotowawcze?

• Jak przygotować pracowników uczestniczących w procesie inwentaryzacji.

Kompetencje CUW i dyrektorów oraz osób powołanych do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych?

Etapy prac inwentaryzacyjnych:

• organizacja inwentaryzacji

• kontrola przebiegu inwentaryzacji

• dokumentacja inwentaryzacyjna

Jakie są najczęściej popełniane błędy w procesie inwentaryzacji?

Szczegółowy program szkolenia: Inwentaryzacja – najważniejsze informacje dla pracowników CUW

• Jaki powinien być podział obowiązków pracowników?

• Jak powinna wyglądać instrukcja obiegu dokumentów?

• Co w przypadku gdy CUW ma tylko jednego pracownika?

• Kto powinien stworzyć instrukcję obiegu dokumentów?

• Czy CUW może robić zamówienia publiczne w imieniu innych jednostek?

• Kto wycenia inwentaryzację?

• Kwestia rozliczania, przepisywanie konkretnych rzeczy

• Kto ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie?

• Czy instrukcja inwentaryzacyjna powinna być w szkole czy powinna być wspólna?

• Jeśli inwentaryzację przeprowadzałyby szkoły to czy pracownicy powinni przekazywać informację do CUWu celem części finansowej?

• Czy dyrektor szkoły może podpisywać umowy na zakup artykułów do szkoły czy musi to zrobić dyrektor CUW?

• Czy szkoły powinny akceptować politykę rachunkowości i instrukcję inwentaryzacyjną?

• Czy jeśli obsługujemy 5 szkół to tworzymy 5 instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, które podpisują odpowiednio dyrektorzy szkół?

Kto powinien przeprowadzać inwentaryzację?

• Kto powinien powoływać komisję? Czy powinien zrobić to dyrektor CUW, dyrektor szkoły czy może mieszany jeśli taki jest?

• Kto może być członkiem komisji z CUW jeżeli jest 4 pracowników - dyrektor, główny księgowy, księgowy, specjalista ds. płac?

• Czy w kilku jednostkach te same osoby mogą być w komisji inwentaryzacyjnej?

• Czy komisja inwentaryzacyjna może być również zespołem spisowym?

• Czy podczas inwentaryzacji w bibliotece musi być obecna bibliotekarka czy nie musi jej być?

• Czy w przypadku śmierci dyrektora i przejęciu obowiązków przez PO dyrektora w szkole należy przeprowadzić inwentaryzację?

• Kto powinien podpisywać czeki? Czy może powinien robić to dyrektor?

• Analityki prowadzone w szkole – konto 0.13, książka inwentarzowa 221, odpłatności

• Czy powinna być jedna polityka rachunkowości dla szkoły?

• Jak mogą pomóc nowe techniki jak kodownice, metkownice, programy?

• Czy bibliotekarka może być z komisji powołanej do zbiorów bibliotecznych?

• Biblioteki 0.13, 0.14 – kwestia odpisywania podręczników

• Sytuacja: Od 1 stycznia CUW przejmuje Bibliotekę Publiczną i Dom Kultury na podstawie porozumienia. W jaki sposób powinno się przyjąć zgromadzone zbiory?

• Sytuacja: Przeprowadzamy inwentaryzację pozostałych środków trwałych raz na 2 lata, natomiast środków trwałych raz na 4 lata, czy jest to prawidłowe?

• Jak się powołuje zespoły spisowe?

• Czy instytucja kultury rządzi się innymi prawami niż CUW?

Arkusz spisowy jako podstawa udokumentowania spisu z natury

• Czy można arkusz spisowy zrobić w ten sposób, że pobiera się ten arkusz i w nim zawiera się informację, że przeprowadza się inwentaryzację zgodnie z załącznikiem nr 1 ale bez czytników?

• Czy można komputerowo zrobić załącznik w Excelu (bo jest tak łatwiej liczyć)? Czy jednak musi być to nanoszone ręcznie na arkusz spisowy?

• Czy jeśli zapisze się w polityce wewnętrznej, że nie wpisuje się drobnego sprzętu (np. dziurkacz) to czy musi to nadal podlegać ewidencji nawet ilościowej? Czy nadal trzeba wpisać taki sprzęt na arkusze?

• W jaki sposób należy zinwentaryzować laptopy? Czy należy je inwentaryzować na arkuszach spisu z natury co roku? Jeżeli tak to co w przypadku laptopów przekazanych do zdalnej nauki uczniom na podstawie umowy użyczenia?

• Kto powinien robić spisy?

• Czy powinny być robione zerowe arkusze spisu z natury jeżeli chodzi o stan magazynu środków żywnościowych, czy wystarczy sam protokół potwierdzający stan zerowy magazynu?

• Czy na arkuszach spisu z natury należy przeprowadzić inwentaryzację pustych druków ścisłego zarachowania-arkuszy spisu z natury?

• Przykład: jest 5 takich samych telewizorów to wiadomo ale jeśli jest różny asortyment a jeden koszt przesyłki? Jak to wychodzi?

• Co w sytuacji gdy zamówiony jest różny asortyment – czy koszty należy dzielić proporcjonalnie?

• Czy do księgi ilościowej powinno wpisywać się każdą rzecz czy można wybrać próg? Przykład: czy do ilościówki też wpisujemy od 300 do 500 zł? A od 500 do 10.000 zł to są już pozostałe środki trwałe?

• Gdzie można odnaleźć aktualny podział księgi inwentarzowej (działy, konto i treść)? - konto 013

• Czy ilościówka to każda zakupiona rzecz?

• Sytuacja: Będzie w naszej szkole utworzone publiczne przedszkole. Jak przeliczać koszty na jednego ucznia?

Prowadzący

Ewa Pręt - praktyk z 35 letnim doświadczeniem zawodowym. Z wykształcenia nauczyciel matematyki, dyrektor z 26 letnim doświadczeniem w tym 6 lat dyrektor szkoły a przez 20 lat dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku, który z dniem 1.01 2016 r. został przekształcony w CUW i zakończył działalność z dniem 31 marca 2020 r. Obecnie szkoleniowiec zakresu zagadnień oświaty i rozwiązań w CUW.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia