Wideoszkolenie: Inwentaryzacja CUW

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Inwentaryzacja w samorządowych jednostkach organizacyjnych – instrukcja obiegu dokumentów oraz najczęściej popełniane błędy. Jak powinna wyglądać inwentaryzacja CUW w samorządowych instytucjach kultury a jak w jednostkach oświaty? Jakie są kompetencje CUW i dyrektorów oraz osób powołanych do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych?

od 469.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników Centrum Usług Wspólnych, Urzędów Miast i Gmin zajmujących się obsługą ekonomiczno - administracyjną szkół i placówek oraz dla tych, którzy zastanawiają się nad utworzeniem Centrum Usług Wspólnych w gminie.

Sprawdzone zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji
Podczas szkolenia omówione zostaną procedury podczas przeprowadzania inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych. Powiemy, jak, krok po kroku przygotować się do inwentaryzacji, podzielić zadania, określić skał komisji, harmonogram inwentaryzacji oraz najczęstsze błędy i nieprawidłowości, aby otrzymali Państwo rzetelną i kompleksową wiedzę z tego zakresu. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • [PRZYKŁAD] Czy jeśli zapisze się w polityce wewnętrznej, że nie wpisuje się drobnego sprzętu (np. dziurkacz) to czy musi to nadal podlegać ewidencji nawet ilościowej? Czy nadal trzeba wpisać taki sprzęt na arkusze? Jakie są zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji?
 • Czy do księgi ilościowej powinno wpisywać się każdą rzecz, czy można wybrać próg? Przykład: czy do ilościówki też wpisujemy od 300 do 500 zł? A od 500 do 10.000 zł to są już pozostałe środki trwałe?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w procesie inwentaryzacji?
 • Czy pracownik CUW musi jechać do szkoły czy przeprowadzają inwentaryzację dyrektorzy?
 • [PRZYKŁAD] Przeprowadzamy inwentaryzację pozostałych środków trwałych raz na 2 lata, natomiast środków trwałych raz na 4 lata, czy jest to prawidłowe?
 • Jak się powołuje zespoły spisowe?
 • Czy instytucja kultury rządzi się innymi prawami niż CUW?
 • Kompetencje CUW i dyrektorów oraz osób powołanych do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Instrukcja obiegu dokumentów
 • Umowa o wolontariat

Szczegółowy program szkolenia:

Kto powinien przeprowadzać inwentaryzację?

 • Kto powinien powoływać komisję? Czy powinien zrobić to dyrektor CUW, dyrektor szkoły czy może mieszany, jeśli taki jest?
 • Kto może być członkiem komisji z CUW, jeżeli jest 4 pracowników - dyrektor, główny księgowy, księgowy, specjalista ds. płac?
 • Czy w kilku jednostkach te same osoby mogą być w komisji inwentaryzacyjnej?
 • Czy komisja inwentaryzacyjna może być również zespołem spisowym?
 • Czy podczas inwentaryzacji w bibliotece musi być obecna bibliotekarka czy nie musi jej być?
 • Czy w przypadku śmierci dyrektora i przejęciu obowiązków przez PO dyrektora w szkole należy przeprowadzić inwentaryzację?
 • Kto powinien podpisywać czeki? Czy może powinien robić to dyrektor?
 • Analityki prowadzone w szkole – konto 0.13, książka inwentarzowa 221, odpłatności
 • Czy powinna być jedna polityka rachunkowości dla szkoły?
 • Jak mogą pomóc nowe techniki jak kodownice, metkownice, programy?
 • Czy bibliotekarka może być z komisji powołanej do zbiorów bibliotecznych?
 • Biblioteki 0.13, 0.14 – kwestia odpisywania podręczników
 • [PRZYKŁAD] Od 1 stycznia CUW przejmuje Bibliotekę Publiczną i Dom Kultury na podstawie porozumienia. W jaki sposób powinno się przyjąć zgromadzone zbiory?
 • [PRZYKŁAD] Przeprowadzamy inwentaryzację pozostałych środków trwałych raz na 2 lata, natomiast środków trwałych raz na 4 lata, czy jest to prawidłowe?
 • Jak się powołuje zespoły spisowe?
 • Czy instytucja kultury rządzi się innymi prawami niż CUW?

Arkusz spisowy jako podstawa udokumentowania spisu z natury

 • Czy można arkusz spisowy zrobić w ten sposób, że pobiera się ten arkusz i w nim zawiera się informację, że przeprowadza się inwentaryzację zgodnie z załącznikiem nr 1, ale bez czytników?
 • Czy można komputerowo zrobić załącznik w Excelu (bo jest tak łatwiej liczyć)? Czy jednak musi być to nanoszone ręcznie na arkusz spisowy?
 • [PRZYKŁAD] Czy jeśli zapisze się w polityce wewnętrznej, że nie wpisuje się drobnego sprzętu (np. dziurkacz) to czy musi to nadal podlegać ewidencji nawet ilościowej? Czy nadal trzeba wpisać taki sprzęt na arkusze?
 • W jaki sposób należy zinwentaryzować laptopy? Czy należy je inwentaryzować na arkuszach spisu z natury co roku? Jeżeli tak to, co w przypadku laptopów przekazanych do zdalnej nauki uczniom na podstawie umowy użyczenia?
 • Kto powinien robić spisy?
 • Czy powinny być robione zerowe arkusze spisu z natury, jeżeli chodzi o stan magazynu środków żywnościowych, czy wystarczy sam protokół potwierdzający stan zerowy magazynu?
 • Czy na arkuszach spisu z natury należy przeprowadzić inwentaryzację pustych druków ścisłego zarachowania-arkuszy spisu z natury?
 • [PRZYKŁAD] Wiadomo, że jest 5 takich samych telewizorów, ale jeśli jest różny asortyment a jeden koszt przesyłki? Jak to wychodzi?
 • [PRZYKŁAD] Co w sytuacji, gdy zamówiony jest różny asortyment – czy koszty należy dzielić proporcjonalnie?
 • Czy do księgi ilościowej powinno wpisywać się każdą rzecz, czy można wybrać próg? Przykład: czy do ilościówki też wpisujemy od 300 do 500 zł? A od 500 do 10.000 zł to są już pozostałe środki trwałe?
 • Gdzie można odnaleźć aktualny podział księgi inwentarzowej (działy, konto i treść)? - konto 013
 • Czy ilościówka to każda zakupiona rzecz?
 • Sytuacja: Będzie w naszej szkole utworzone publiczne przedszkole. Jak przeliczać koszty na jednego ucznia?

Jakie są zasady i terminy przeprowadzania inwentaryzacji?

 • Jakie są podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji?
 • Jaki jest cel inwentaryzacji?
 • Jakie są metody inwentaryzacji?
 • Jakie są typy i rodzaje inwentaryzacji?
 • Jakie są terminy przeprowadzania inwentaryzacji poszczególnych składników majątku?
 • Jakie są zasady przeprowadzania inwentaryzacji?: spis z natury, weryfikacja dokumentów, potwierdzenie sald, pozostałe
 • Jakie są czynności przygotowawcze?
 • Jak przygotować pracowników uczestniczących w procesie inwentaryzacji.
 • Kompetencje CUW i dyrektorów oraz osób powołanych do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych?
 • Etapy prac inwentaryzacyjnych:
 • organizacja inwentaryzacji
 • kontrola przebiegu inwentaryzacji
 • dokumentacja inwentaryzacyjna
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w procesie inwentaryzacji?


Inwentaryzacja – najważniejsze informacje dla pracowników CUW

 • Jaki powinien być podział obowiązków pracowników?
 • Jak powinna wyglądać instrukcja obiegu dokumentów?
 • Co w przypadku, gdy CUW ma tylko jednego pracownika?
 • Kto powinien stworzyć instrukcję obiegu dokumentów?
 • Czy CUW może robić zamówienia publiczne w imieniu innych jednostek?
 • Kto wycenia inwentaryzację?
 • Kwestia rozliczania, przepisywanie konkretnych rzeczy
 • Kto ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie?
 • Czy instrukcja inwentaryzacyjna powinna być w szkole, czy powinna być wspólna?
 • Jeśli inwentaryzację przeprowadzałyby szkoły to czy pracownicy powinni przekazywać informację do CUWu celem części finansowej?
 • Czy dyrektor szkoły może podpisywać umowy na zakup artykułów do szkoły, czy musi to zrobić dyrektor CUW?
 • Czy szkoły powinny akceptować politykę rachunkowości i instrukcję inwentaryzacyjną?
 • Czy jeśli obsługujemy 5 szkół, to tworzymy 5 instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, które podpisują odpowiednio dyrektorzy szkół?


Prowadzący

Ewa Pręt - praktyk z 35 letnim doświadczeniem zawodowym. Z wykształcenia nauczyciel matematyki, dyrektor z 26 letnim doświadczeniem w tym 6 lat dyrektor szkoły a przez 20 lat dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku, który z dniem 1.01 2016 r. został przekształcony w CUW i zakończył działalność z dniem 31 marca 2020 r. Obecnie szkoleniowiec zakresu zagadnień oświaty i rozwiązań w CUW.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 469.00
29 czerwca 2022

Podobne szkolenia