Wideoszkolenie: Dowóz dzieci do szkół

Dowóz dzieci do szkół. Jakie są formy organizacji dowozu dzieci do szkół? Jak rozwiązać problem rozliczenia z przewoźnikiem? Zasady ustalania sieci szkół i przedszkoli publicznych. Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami – wymagania, obowiązki, rozwiązania. Jak jednostka samorządowa może przygotować się do kontroli NIK-u?

od 439.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników wydziałów oświaty i edukacji; osób zajmujących się dowozem dzieci do szkół; osób rozliczających i planujących dowóz

Na co zwrócić uwagę podczas podpisywania umowy na realizację dowozu do szkół pod kątem kontroli NIK-u?
W trakcie wideoszkolenia przeprowadzimy Państwa przez procedurę dowozu dziecka do szkoły. Pokażemy różne formy dowozu oraz zajmiemy się problemem rozliczenia przewoźników. Otrzymacie Państwo niezbędne materiały do usprawnienia swojej pracy - w tym arkusze Excel, które ułatwią obliczania funduszy związanych z dowozem.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy rodzic może wysłać dziecko bez opiekuna na własną odpowiedzialność?
 • Jakie są specjalne wytyczne, które musi spełniać przewoźnik?
 • Jak ustalać średnie ceny paliwa?
 • W jaki sposób określić placówkę, do której ma być finansowany dowóz dziecka z niepełnosprawnością?
 • Jak konstruować umowy z rodzicami o dowozie własnym dziecka z niepełnosprawnością?
 • Procedura kontroli dowozu dzieci do szkół – omówienie krok po kroku.
 • Na co zwrócić uwagę podczas podpisywania umowy na realizację dowozu do szkół pod kątem kontroli NIK-u?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzory dokumentów dot. zwrotu kosztów dojazdów (dla rodziców)
 • Wzór umowy z fundacją na dowóz dziecka z niepełnosprawnością
 • Arkusz Excel rozliczeń kosztów dowozu własnego realizowanego przez rodziców
 • Wytyczne dla firmy przewozowej
 • Wzór uchwały dotyczącej średniej ceny paliwa

Szczegółowy program szkolenia:

1.Jakie są formy organizacji dowozu dzieci do szkół?

 • Zasady ustalania sieci szkół i przedszkoli publicznych
 • Wyjaśnienie podstawy prawnej krok po kroku.
 • Jakie są formy organizacji dowozu dzieci do szkół?
 • Od czego zależy forma dowozu dzieci do szkół?
 • W jaki sposób (i w jakim przypadku) można finansować dowóz
 • Jakie warunki musi spełnić dziecko, żeby mogło skorzystać z dowozu?
 • Kiedy dowóz dzieci do szkoły to obowiązek gminy, a kiedy tylko dodatkowe zadanie?
 • Jak weryfikować wnioski rodziców o zwrot kosztów zakupu biletów?
 • Dofinansowanie biletów miesięcznych – jakie są zapisy, gdy chodzi o dzieci, które nie realizują nauki przedszkolnej
 • Co powinno znaleźć się w regulaminie dowozu dla gminy, która ma samodzielny dowóz?
 • Jakie dokumenty (związane z realizacją dowozu dzieci) powinna dostarczyć szkoła?
 • Czy dyrektor szkoły może podpisywać umowy w ramach realizacji dowozu?
 • W gminie jest jedno dziecko mieszkające 10 km od szkoły. Dojazd autobusu pod dom chłopca nie jest ekonomiczny. Jednostka samorządowa porozumiała się z rodzicami, którzy dowożą dziecko własnym samochodem, za co mają zwrot kosztów. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami?
 • W gminie są dwa obwody szkolne. Przez jedną miejscowość jeżdżą autobusy ze szkół X i Y, mimo, że miejscowość jest przypisana tylko do szkoły Y. Przez drugą tylko ze szkoły Y, która jest szkołą obwodową dla tej miejscowości. Pani z drugiej miejscowości zgłasza skargi, że jej syn nie ma dowozu do szkoły X, a dzieci z pierwszej miejscowości mają. Co w takiej sytuacji ma zrobić wójt? Zorganizować dowóz dla jednego dziecka, mimo, że ma dowóz do szkoły obwodowej?

2. Rozwiązania kadrowe

 • Kto ma prawo zatrudnić kadrę potrzebną do obsługi przewozu (kierowców, opiekunów)?
 • Jakie są możliwe formy opieki podczas dowozu?
 • W jakich przypadkach obecność opiekuna jest konieczna?
 • Czy rodzic może wysłać dziecko bez opiekuna na własną odpowiedzialność?
 • Jakie uprawnienia musi mieć osoba będąca opiekunem dzieci podczas realizacji dowozu?
 • W gminie X rodzice wsadzają do autobusu wożącego dzieci do szkoły także maluchy w wieku 3 lat, które uczęszczają do oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w budynku szkoły podstawowej. Czy taka sytuacja jest zgodna z prawem? Czy gmina ma jakieś zobowiązania wynikające z takiej sytuacji? Jakie kroki powinni podjąć pracownicy jednostki samorządowej? Czy mogą zabronić kierowcy zabieranie przedszkolaków? Czy można to rozwiązać za pomocą np. oświadczenia rodziców o przewozie dzieci na ich odpowiedzialność? Jak rozwiązać sprawę finansowania dowozu?
 • Nie ma osób chętnych do pracy jako opiekun dzieci w czasie przewozu, ponieważ jest za mało godzin. Czy są jakieś rozwiązania tej sytuacji?

3. Warunki przewozów

 • Jak rozwiązać problem rozliczenia z przewoźnikiem?
 • Jakie są specjalne wytyczne, które musi spełniać przewoźnik?
 • Jakie warunki musi spełniać pojazd?
 • Na jaki okres zawierać umowy?
 • Jakie formy zabezpieczenia interesów jednostki samorządowej można zastosować w umowie?
 • Przewoźnik chce zamknąć linię, bo przez zamknięcie szkół dowozi tylko kilkoro dzieci. Co gmina może zrobić w takiej sytuacji? Rozpisać kolejny przetarg czy może wykupić tylko przejazdy dla tych dzieci a trasę udostępnić mieszkańcom (przekształcić linię ze szkolnej na ogólną)?

4. Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami – wymagania, obowiązki, rozwiązania

 • Co należy do obowiązku i kompetencji jednostek samorządowych względem zapewnienia dowozu dzieciom z niepełnosprawnościami?
 • Jakie narzędzia mają jednostki samorządowe, by dać dzieciom z niepełnosprawnościami lepsze warunki dowozu?
 • Jakie zmiany zostały wprowadzone w przepisach dotyczących dowozu dzieci z niepełnosprawnościami?
 • Jakie są formy dowozu do szkół dzieci z niepełnosprawnościami?
 • Które dzieci z niepełnosprawnościami mają prawo do dowozu organizowanego przez jednostkę samorządową?
 • Czy powinno się organizować osobno przetarg na dowóz dzieci z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych?
 • Jakie wymagania musi spełniać potencjalny przewoźnik realizujący dowozy dzieci z niepełnosprawnościami?
 • Jakie są wymogi dotyczące pojazdów i warunków dowozu dzieci z niepełnosprawnościami?
 • Czy rodzice mają wpływ na wymagania stawiane przewoźnikowi? Czy mają prawo do swoich sugestii względem np. wyposażenia pojazdu?
 • Jakie warunki powinien spełniać opiekun sprawujący pieczę nad dziećmi z niepełnosprawnościami?
 • Jaka jest forma zatrudnienia opiekuna dzieci z niepełnosprawnościami?
 • Jak dobierać formę dowozu?
 • Jak postępować z dziećmi z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym?
 • W gminie jest tylko jedno dziecko z niepełnosprawnością, które nie ukończyło 25. roku życia; rodzice nie mają możliwości dowozu we własnym zakresie. Jak gmina może to rozwiązać?
 • Gmina ma swojego busa do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami, ale mieści się w nim tylko siedmioro dzieci, a mają ośmioro chętnych do korzystania z gminnego przewozu. Rodzice nie mogą dowieść tego jednego dziecka we własnym zakresie, nie ma możliwości skorzystania z komunikacji publicznej. Jak można rozwiązać taką sytuację?

5. Realizacja dowozu dziecka z niepełnosprawnością przez rodziców

 • Jakie warunki musi spełnić rodzic, by mógł realizować samodzielnie dowóz dziecka z niepełnosprawnością?
 • Jak weryfikować wnioski rodziców?
 • W jaki sposób określić placówkę, do której ma być finansowany dowóz dziecka z niepełnosprawnością?
 • Czy to jest placówka, gdzie chcą dowozić dziecko z niepełnosprawnością rodzice, czy ta, która znajduje się najbliżej i spełnia wymogi?
 • Jakie przepisy można przytoczyć podczas rozmowy z rodzicem, który upiera się przy dowozie do placówki wskazanej przez niego?
 • Jak konstruować umowy z rodzicami o dowozie własnym dziecka z niepełnosprawnością?
 • Jak wyliczać odległości?
 • Jak rozliczać rodziców i na jakiej podstawie: podpisanej umowy czy tylko na podstawie wniosków?
 • Jak weryfikować kilometry podane w oświadczeniu?
 • Jakie są narzędzia do weryfikacji kilometrów wykazanych przez rodziców w oświadczeniu?
 • Jaką trasę brać pod uwagę przy wyliczaniu długości trasy (tylko droga szkoła – dom, czy może jednak dom – szkoła – praca – szkoła – dom)?
 • Jak pisać uchwały – omówienie wytycznych
 • Jak ustalać średnie ceny paliwa?
 • Na podstawie jakich danych i z jakiego okresu ustalać średnią cenę paliwa?
 • Skąd brać dane do ustalenia średniej ceny paliwa?
 • Jak ustalać średnią cenę paliwa, gdy nie ma stacji/ jest jedna/ jest klika?
 • Jak wyliczyć kwotę finansowania dowozu, gdy rodzice wożą dziecko na zmianę?
 • Jak wyliczyć kwotę finansowania dowozu, gdy osoba trzecia (np. dziadek bądź znajomy) dowozi dziecko na prośbę rodziców?
 • Czy w rozliczeniu uwzględnić dni wolne rodzica (rodzic ma dzień wolny, ale i tak musi zawieźć dziecko do ośrodka)?
 • Czy status bezrobotnego ma wpływ na wysokość zwrotu kosztów dowozu?
 • Czy pracownicy jednostki samorządowej mają możliwość zweryfikowania, czy rodzic faktycznie jest bezrobotny (RODO)?
 • Na podstawie czego można rozliczyć rodziców: rachunku za paliwo, druku własnego czy formularza ze szkoły?
 • Dokumenty mają być zatwierdzane na podstawie uchwały wójta czy wystarczy druk roboczy?

6. Kontrole:

 • Procedura kontroli dowozu dzieci do szkół – omówienie krok po kroku.
 • Jakie możliwości kontroli realizacji dowozu mają pracownicy jednostek samorządowych?
 • Jak można skontrolować stan środków transportu?
 • Kontrola NIK-u: jak się przygotować?
 • Jakie są najczęstsze zarzuty w stronę jednostek samorządowych i jak je odeprzeć?
 • Na co zwrócić uwagę podczas podpisywania umowy na realizację dowozu do szkół pod kątem kontroli NIK-u?


Prowadzący

Joanna Zwolan – Pupiec - inspektor, praktyk w realizacji zadań związanych z organizacją dowozu uczniów do szkół. Ponad 17-letnie doświadczenie zdobyte na wszystkich szczeblach administracji oświatowej, przekłada się na szeroką wiedzę i umiejętność przystępnego wyjaśniania skomplikowanych zagadnień związanych z tematem wideoszkolenia. W 2005 r. ukończyła studia ekonomiczne na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie, studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą oraz przygotowania pedagogicznego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 439.00
09 czerwca 2022
od 439.00
29 sierpnia 2022
od 439.00
26 września 2022

Podobne szkolenia