Wideoszkolenie: Dotacje placówek niepublicznych

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak obliczać wysokość dotacji? Jak przeprowadzić pierwszą aktualizację? Jakie są zasady przyznawania dofinansowań? Jak rozliczać dzieci z niepełnosprawnościami? Jak powinno się naliczać fundusze w przypadku indywidualnego toku nauczania? Jak rozliczać korekty? Jak rozliczyć koszty wspólne? Formy kontroli i zwrotu dotacji.


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów oświaty w urzędach miast i gmin – pracowników jednostek samorządowych zajmujących się dotacjami placówek niepublicznych.

!!!UWAGA!!! Dotacje oświatowe w kontekście pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Pokażemy Państwu, jak sprawnie i bezbłędnie wyliczać dotacje dla poszczególnych placówek. Podpowiemy, jak naliczać dotacje dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz jak przeprowadzić aktualizacje. Zwrócimy również uwagę na rozliczanie dodatkowych funduszy, np. na zajęcia specjalistyczne. Dowiedzą się Państwo, jak usprawnić swoją pracę podczas naliczania dotacji.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Dotacje oświatowe w kontekście pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Jak przeprowadzić pierwszą aktualizację dotacji? Omówienie kwoty dotacji oraz kwot wynikających z części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.
 • Praca z nową metryczką pierwszej aktualizacji na rok 2022
 • Jak rozliczać różne dodatkowe fundusze (np. dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej)?
 • Jak naliczać wskaźnik zwiększający? O co pomniejszyć a o co zwiększyć dotację?
 • Jak pracownik jednostki samorządowej odpowiedzialny za obliczanie dotacji może zoptymalizować swoją pracę?
 • Analiza aktów prawnych regulujących funkcjonowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty w czasie pandemii COVID – 19 na terytorium RP – interpretacje i stanowiska oraz praktyczne przykłady


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Tabele z informacjami (arkusz Excel)
 • Wzór uchwały
 • Arkusz Excel do prowadzenia wyliczeń (wraz z omówieniem w trakcie szkolenia)
 • Rozpiski aktualizacji
 • Wzory dokumentów dla placówek starających się o dotacje
 • Lista dzieci (do uzupełnienia przez placówki starające się o dotację)

Szczegółowy program szkolenia:


1. Jak stosować prawo regulujące dotacje oświatowe i omówienie jego zastosowania: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, akty prawa miejscowego, przepisy finansów publicznych i rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

 • Jakie są kryteria tworzenia zarządzeń i uchwał związanych z dotacjami dla placówek niepublicznych?
 • Czy w uchwale powinny być osobne zapisy dotyczące osób niepełnosprawnych?
 • Procedura przyznawania dotacji w świetle przepisów prawnych
 • Jak wygląda sprawozdawczość w przypadku wydziałów zajmujących się dotacjami?
 • Analiza aktów prawnych regulujących funkcjonowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty w czasie pandemii COVID – 19 na terytorium RP – interpretacje i stanowiska oraz praktyczne przykłady
 • Dotacje oświatowe w kontekście pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.


2. Obliczanie wysokości dotacji – objaśnienie zasad i wzorów wyliczeń

 • Jak naliczać dotacje dla poszczególnych placówek (np. przedszkola, szkoły)?
 • Które dane są powiązane z subwencją i jak je interpretować?
 • Jak wygląda praca z metryczką dla gminy i powiatu w 2022 r. – omówienie przykładu.
 • Wyjaśnienie znaczeń poszczególnych wskaźników i standardów.
 • Co wliczać a czego nie wliczać do wniosków?
 • O co pomniejszyć dotację? Omówienie wskaźników i wzoru.
 • O co zwiększyć dotację? Omówienie wskaźników i wzoru.
 • Jak naliczać wskaźnik zwiększający?
 • Jak interpretować wydatki bieżące?
 • Jak przeliczać kwoty na dzieci pełnosprawne?
 • Jak wygląda procedura w przypadku dziecka w wieku 6 lat?
 • Klasy – wagi dla orzeczeń
 • Jak powinno się naliczać fundusze w przypadku indywidualnego toku nauczania?
 • Od kiedy dziecko jest liczone jako to, które ma obowiązek nauki?
 • Kiedy trzeba przeprowadzać aktualizacje? Omówienie terminarza.
 • Jak przeprowadzić pierwszą aktualizację dotacji? Omówienie podstawowej kwoty dotacji oraz kwot wynikających z części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.
 • Jak przeprowadzić drugą aktualizację dotacji?
 • Jak obliczać wyrównania?
 • Jak obliczać statystyczną liczbę uczniów?
 • Za jaki okres można przeprowadzić korekty?
 • Jak rozliczać korekty?
 • Jak pracownik jednostki samorządowej odpowiedzialny za obliczanie dotacji może zoptymalizować swoją pracę?


3. Rozliczanie dotacji

 • Na co dotacja powinna być przeznaczona?
 • Jak rozliczać dzieci z niepełnosprawnościami?
 • Co zrobić, gdy dyrektor piastuje to stanowisko w kilku placówkach jednocześnie?
 • Jak rozliczyć dziecko, które przyszło od połowy miesiąca?
 • Jak powinno się rozliczać koszty kształcenia specjalnego?
 • Jak rozliczyć koszty wspólne?
 • Jak rozliczać różne dodatkowe fundusze (np. dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej)?
 • Jak rozliczać koszty między gminami?


Prowadzący

Paulina Jankowska - od 2016 r. Główny Specjalista w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, na stanowisku ds. obsługi finansowej niepublicznych szkół i przedszkoli. Udokumentowane doświadczenie w tworzeniu aktów prawa miejscowego, naliczaniu i rozliczaniu dotacji oświatowych, wydawaniu decyzji administracyjnych, dokonywaniu rozliczeń z innymi gminami w zakresie zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego, a także współautorka usprawnionych narzędzi elektronicznych służących do naliczania stawek dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli. Biegłe poruszanie się w obszarze dotacji oświatowych i interpretacji litery prawa, w tym współdziałanie z RIO, SKO, MEiN. Udział w licznych szkoleniach i warsztatach z tematyki finansowania zadań oświatowych.

Dodatkowo wieloletnie doświadczenie w dziedzinie funduszy europejskich, w tym współpraca z firmą konsultingową w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym biznesplany, studia wykonalności.Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia