Wideoszkolenie: Cyberbezpieczny Samorząd

Jakie działania warto wdrożyć w ramach grantu do programu ,, Cyberbezpieczny Samorząd" żeby wykorzystać otrzymane środki w taki sposób, aby przyniosły jak największe korzyści? Jaki wpływ na funkcjonowanie urzędu miasta/gminy będzie miało wprowadzenie „bezpiecznej sieci”? Jak ułatwić zarządzanie licencjami bez korzystania z dedykowanego oprogramowania, jeżeli mamy do czynienia z dużą liczbą licencji? Dlaczego warto zainwestować w oprogramowanie do szyfrowania dysków?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników wydziałów informatyki w jednostkach samorządu terytorialnego, zajmujących się m.in.: działaniami związanymi z projektem "Cyberbezpieczny Samorząd", tworzeniem kopii bezpieczeństwa danych i systemów, administrowaniem i bieżącą konfiguracją sieci komputerowej, zabezpieczeniem sieci, prowadzeniem ewidencji użytkowników, ewidencji sprzętu komputerowego jak i ewidencji licencji.

W jaki sposób utrzymać usługi i poziom bezpieczeństwa po zakończeniu grantu ,,Cyberbezpieczny Samorząd''?
Podczas naszego wideoszkolenia dowiedzą się Państwo jak wykorzystać grant z projektu Cyberbezpieczny Samorząd, żeby zapewnić bezpieczeństwo w urzędach, jakich narzędzi i jakiego oprogramowania użyć do udoskonalenia systemu pod kątem bezpieczeństwa, a także jakie kroki należy podjąć, żeby zminimalizować ryzyko wycieków danych. Praktyk wyjaśni najistotniejsze kwestie związane z projektem „Cyberbezpieczny Samorząd” w celu uzyskania grantu, jak napisać wniosek i co w nim zawrzeć. Dodatkowo prelegent opowie jakie rodzaje licencji są odpowiednie dla konkretnego urzędu oraz jakie są najistotniejsze formy zabezpieczeń urzędu i jakie korzyści niesie nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, szczególnie dla mniejszych urzędów.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie działania warto przeprowadzić w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd aby realnie zwiększyć cyberbezpieczeństwo?
 • W jaki sposób utrzymać usługi i poziom bezpieczeństwa po zakończeniu grantu Cyberbezpieczny Samorząd?
 • Co trzeba zrobić, żeby stworzyć solidną konstrukcję sieci informatycznej w urzędzie?
 • Coraz częściej urzędy odchodzą od swoich serwerów, kupują usługi w chmurze. Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa takich usług?
 • Czy warto wydawać pieniądze na testy bezpieczeństwa (testy penetracyjne)? Jak często testy powinny być przeprowadzane, co należy testować?
 • Jak wybrać odpowiednie licencje Windows Server? Licencja na liczbę rdzeni, nie gniazd procesora
 • Dlaczego częstotliwość robienia kopii zapasowych zależy od kontekstu i specyfiki systemu?
 • Każdy urząd indywidualnie interpretuje zasady bezpieczeństwa i KRI. Jakie są dobre praktyki w zabezpieczeniu urzędu?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – jakie kroki należy podjąć, żeby uzyskać grant na polepszenie cyberbezpieczeństwa w urzędzie? Jak napisać wniosek? Na jakie zabezpieczenia można przeznaczyć uzyskane pieniądze?

 • Jakie działania warto przeprowadzić w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd aby realnie zwiększyć cyberbezpieczeństwo?
 • Czy inne jednostki samorządowe np. szkoły, instytucje miejskie np. szpital lub spółki miejskie mogą ubiegać się o grant Cyberbezpieczny Samorząd?
 • Jak wycenić poszczególne zadania w projekcie Cyberbezpieczny Samorząd?
 • Czy można wykorzystać środki z grantu na skorzystanie z usług zewnętrznej firmy w celu zmodernizowania dokumentacji i procedur? Np. polityki bezpieczeństwa?
 • Jak określić zakres, czas i koszty projektu Cyberbezpieczny Samorząd?
 • Które urządzenia i technologie z zakresu cyberbezpieczeństwa należy wdrażać w zależności od poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa w danej jednostki samorządowej?
 • W jaki sposób utrzymać usługi i poziom bezpieczeństwa po zakończeniu grantu Cyberbezpieczny Samorząd?
 • Które działania z zakresu szkoleń warto przeprowadzić, kogo szkolić i z czego aby to miało rzeczywisty skutek w postaci podniesienia bezpieczeństwa?
 • Czy testy socjotechniczne pracowników to dobry pomysł?
 • Czy projekt Cyberbezpieczny Samorząd dotyczy tylko działów informatyki czy jest szerszy i dotyczy również innych działów? Kto powinien wchodzić w skład zespołu projektowego?
 • Czy warto kupować usługi SOC? Które logi powinny być monitorowane i w jaki sposób aby na wczesnym etapie wykryć atak i zapobiec aby nie przekształcił się w incydent?
 • W jaki sposób sprawdzić czy nasza sieć nie jest już od długiego czasu zaatakowana? Jak sprawdzić czy w naszej sieci nie siedzi cyberprzestępca?
 • Czy warto wydawać pieniądze na audyt dokumentacji? Czy dokumentacja powinna integrować obszar RODO oraz cyberbezpieczeństwa?
 • Dlaczego warto zrobić audyt przed wykorzystaniem środków na działania związane z cyberbezpieczeństwem?
 • Czy można wykorzystać środki z grantu na zakup licencji oprogramowania? Jakich?
 • Czy można wykorzystać pieniądze na zakup 5-cio letniego wsparcia producenta, mimo, że projekt jest do 2026 roku?
 • Co jest kosztem kwalifikowanym? Na jakie działania nie można przeznaczyć pieniędzy?
 • Czy warto zasięgnąć informacji od firm zewnętrznych, które specjalizują się cyberbezpieczeństwem, żeby ustalić na co warto przeznaczyć pieniądze?
 • Czy klasyczny, sygnaturowy antywirus jest wystarczający w obecnych czasach?
 • Czy warto wydawać pieniądze na testy bezpieczeństwa (testy penetracyjne)? Jak często testy powinny być przeprowadzane, co należy testować?
 • Jak wdrażać zabezpieczenia i jednocześnie nie utrudniać pracy pracownikom?

2. Bezpieczeństwo w urzędzie – jaki wpływ na funkcjonowanie urzędu miasta/gminy będzie miało wprowadzenie „bezpiecznej sieci”? Co wprowadzi nowelizacja ustawy o KSC i jak przygotować się na zmiany? Dlaczego korzystanie z publicznych chmur jest niebezpieczne dla urzędu?

 • Czy stosowanie się wyłącznie do zasad określonych w KRI jest wystarczające, żeby zabezpieczyć urząd?
 • Każdy urząd indywidualnie interpretuje zasady bezpieczeństwa i KRI. Jakie są dobre praktyki w zabezpieczeniu urzędu?
 • Jakie korzyści będą płynąć z wejściem nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa?
 • Jaki wpływ będzie miało wprowadzenie „bezpiecznej sieci”?
 • Czy wejście regulacji o możliwości poddaniu dostawców sprzętu i oprogramowania procedurze sprawdzającej pod kątem zagrożenia, zminimalizuje niebezpieczeństwo w urzędach? Dlaczego?
 • Co trzeba zrobić, żeby stworzyć solidną konstrukcję sieci informatycznej w urzędzie?
 • Jakich narzędzi i jakiego oprogramowania użyć do udoskonalenia systemu pod kątem bezpieczeństwa?
 • Czy zastosowanie UTM jest konieczne w urzędzie? Dlaczego?
 • Czy warto korzystać z outsourcingu, jeżeli chodzi o zarządzanie siecią i systemami? Dlaczego? Jakie są wady i zalety?
 • Jakie są wady korzystania z chmury w urzędzie? Do jakich niebezpiecznych sytuacji może dojść, jaką kontrolę nad danymi ma informatyk, jeśli korzysta z publicznej chmury?
 • Jak zarządzać maszynami wirtualnymi w chmurze i jakie to niesie zagrożenia?
 • Jak odzyskać dane z chmury w przypadku utracenia danych/zaszyfrowania?
 • Sposoby reakcji na włam - jak się zachować, gdy dochodzi do incydentu? Czy należy wyłączać serwery?
 • Czy są urządzenia, na których można zrezygnować ze wsparcia producenta, jeżeli jest to wymagające finansowo?
 • Do jakiego momentu jest wsparcie producenta? Czy po pewnym czasie wsparcie wygasa?
 • Jakie korzyści płyną z posiadania sprzętu ze wsparciem technicznym? Dlaczego to jest ważne (szczególnie chodzi o sprzęt wrażliwy, np. serwery)?
 • Wykorzystywanie prywatnego sprzętu (laptopów, komputerów stacjonarnych) do wykonywania obowiązków i procedur urzędu - czy jest to w ogóle możliwe? Czy istnieje jakieś ryzyko?
 • Dlaczego korzystanie z oprogramowania antywirusowego z maksymalnymi możliwościami bezpieczeństwa jest ważne?
 • Czy urząd jako instytucja publiczna ma obowiązek posiadania antywirusa?
 • Czy wbudowane zabezpieczenia Windows’a są wystarczające dla urzędu?
 • Antywirus komercyjny a wbudowane zabezpieczenia Windows, jakie są różnice, wady i zalety?
 • Jak efektywnie zarządzać zabezpieczeniami Windows’a, wiedząc, że to jest tak obszerna architektura?
 • Jak wykorzystać VPN’a w urzędzie? Jakie korzyści z tego płyną?
 • Jakie korzyści płyną z korzystania z routera z firewallem z technologią UTM?
 • Dlaczego należy zadbać o wymianę oprogramowania systemu, jeżeli korzysta się z wersji bez wsparcia technicznego? Jaki wpływ to ma na bezpieczeństwo? Łatanie luk?
 • Czy instalowanie oprogramowania przez urzędników jest możliwe? Czy istnieje jakieś ryzyko?
 • Kto jest odpowiedzialny za ustalenie, czy dane oprogramowanie jest zdatne do zainstalowania na systemach urzędowych?

3. Licencje, zarządzanie i ewidencja - jakie są dostępne narzędzia do prowadzenia ewidencji kluczy i licencji?Jak ułatwić zarządzanie licencjami bez korzystania z dedykowanego oprogramowania, jeżeli mamy do czynienia z dużą liczbą licencji?

 • Jakie są programy, które sczytują licencje i automatyzują ewidencje?
 • Jakie są typy i rodzaje licencji, które są używane w urzędach miast i gmin?
 • Jaka jest odpowiedzialność informatyka za zarządzanie licencjami?
 • Kto w urzędzie ponosi konsekwencje w razie nieprawidłowości z zakresu licencji?
 • Jak poprawnie ewidencjonować licencje?
 • Jakie są dostępne narzędzia do prowadzenia ewidencji kluczy i licencji?
 • Czy posiadając licencję Windows’a w formie wielokrotnego klucza jest łatwiej zarządzać systemami? W jaki sposób i dlaczego?
 • Czy kupowanie licencji Windows w formie wielokrotnego klucza (MAK) jest finansowo opłacalne?
 • Jakie narzędzia wspierają inwentaryzację urządzeń?
 • Czy cena licencji oprogramowania (np. programu do szyfrowania dysków) przekłada się na jego jakość?
 • Jakie są dostępne rozszerzenia pakietów Microsoft? Jakie wybrać, aby odpowiadały one urzędowi, a nie były wymagające finansowo?
 • Czy zakupienie licencji Office w pakiecie jest korzystniejsze niż przypisywanie indywidualnych licencji do poszczególnych urządzeń?
 • Czy kupowanie sprzętu (np. laptopów) z już nadanym kluczem produktu jest korzystne finansowo? Czy jest bezpieczne?
 • Co w sytuacji, gdy zakupiony sprzęt z nadaną licencją pochodzi z niewiadomego źródła?
 • Licencja Office z odzysku, jak to wygląda prawnie?
 • Kiedy można przenieść licencję Office na inne urządzenie?
 • Którą licencję CAL wybrać? Licencję na użytkownika czy na urządzenie?
 • PRZYKŁAD: W urzędzie jest stanowisko 3-zmianowe. 3 osoby korzystają z jednego urządzenia w innym czasie. Czy w takiej sytuacji należy kupić licencję CAL na urządzenie, a nie na użytkowników -kupi się tylko jedną licencję, a nie aż trzy (na każdego użytkownika)? Czy jednak powinna być na każdego użytkownika oddzielna licencja?
 • W jakich sytuacjach należy wybrać licencję CAL na urządzenie, a w jakich na użytkownika w przypadku posiadania innego sprzętu niż tylko komputery?
 • Licencje Microsoft są niejasne, jak licencjonować pod produkty i wersje?
 • Jak wybrać odpowiednie licencje Windows Server? Licencja na liczbę rdzeni, nie gniazd procesora.
 • Jak licencjonować produkty Oracle do maszyn ‘tower-owych’?
 • Urząd to nie firma zarobkowa, nie należy do obszaru biznesowego, więc nie wiadomo, czy można podciągnąć tę jednostkę do grupy komercyjnej, czy w takim przypadku należy kupić licencję do konkretnych programów Open Source?
 • Jak, dlaczego i których pracowników urzędu należy edukować na temat licencji i zakresu funkcji, jakie oferują?
 • Jakie kroki należy podjąć w sytuacji, gdy informatyk, który był odpowiedzialny za zarządzanie i ewidencję licencji, zmarł i nikt nie ma dostępu do oprogramowania/plików?

4. Dostępy i uprawnienia nadawane pracownikom urzędu miasta/starostwa/gminy – na jakiej zasadzie ograniczać dostęp do konkretnych stron?

 • Jak informatyk w urzędzie może zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością za niezgodnie/nielegalnie zainstalowane oprogramowanie?
 • Jak przebiega analiza oprogramowania pod kątem wirusów i niebezpieczeństw? Na co należy zwrócić uwagę?
 • Kto jest odpowiedzialny za aktualizację systemów i oprogramowania?
 • Jakie korzyści płyną z limitowania dostępu do poszczególnych stron urzędnikom?
 • W jaki sposób ograniczać dostęp do konkretnych stron?
 • Kto ustala, jakie witryny są dostępne dla urzędników?
 • Jakie są korzyści z używania narzędzi, które uniemożliwiają zamieszczania konkretnych treści, np. w wiadomościach email?
 • Jak nadawane są dostępy i uprawnienia? Kto je nadaje?
 • Kto jest osobą decyzyjną przy wydawaniu dostępu i uprawnień w systemach?
 • Kto jest odpowiedzialny za monitorowanie dostępów? Czy jest taki obowiązek?
 • Jak często należy sprawdzać, czy odpowiednie osoby posiadają uprawnienia? Z jaką częstotliwością robić czystki?
 • Jakie są narzędzia wspierające bieżące analizowanie incydentów?
 • Jak zapanować nad tym co jest zainstalowane na danym urządzeniu i kto za to odpowiada w przypadku dużej liczby maszyn?
 • Jakie są dostępne narzędzia do ustalania polityki druków oraz ograniczania wstawiania konkretnych treści?
 • Jakie korzyści płyną z wykorzystania systemów DLP?
 • Kiedy i jakie urządzenia podlegają procesowi szyfrowania dysków?
 • Czy każdy sprzęt mobilny, wynoszony poza urząd, musi być zaszyfrowany? Jakie są na to sposoby?
 • Jakie narzędzia do szyfrowania dysków są efektywne?
 • Jakimi sposobami zadbać o bezpieczeństwo danych na urządzeniach przenośnych?
 • Dlaczego warto zainwestować w oprogramowanie do szyfrowania dysków, niż korzystanie z darmowych alternatyw?
 • Oprogramowanie open source a bezpieczeństwo - czy można bezpiecznie z takowego korzystać, jeżeli obracamy danymi wrażliwymi?
 • Jak zarządzać systemami w przypadku dużej ilości, np. 100 sztuk komputerów stacjonarnych?
 • Dlaczego posiadanie Active Directory w dużym urzędzie to “must-have”? Czy są jakieś alternatywy do AD?

5. Backup – dlaczego kopia zapasowa jest tak ważna? Jak się zabezpieczyć przed utratą danych?

 • Jak często należy tworzyć kopię zapasową indywidualnych maszyn?
 • Z jaką częstotliwością powinno się tworzyć kopie zapasowe całych serwerów?
 • Dlaczego częstotliwość robienia kopii zapasowych zależy od kontekstu i specyfiki systemu?
 • Jak ustalić częstotliwość robienia kopii zapasowych na podstawie wielkości urzędu i ilości przechowywanych danych? Jakie są przesłanki?
 • Co jest największym problemem przy tworzeniu kopii zapasowych?
 • Jakie są zalety zabezpieczenia dysków w formie napędu taśmowego?
 • Wykonywanie kopii zapasowych a ich skuteczność, co robić, żeby mieć pewność, że kopie faktycznie zostały wykonane?
 • Dlaczego warto przeprowadzać testy możliwości odtworzenia kopii? Jak często powinniśmy je stosować?
 • Na ile przydatna jest kopia zapasowa w wersji offline? Czy powinno się taką robić?
 • Jakie korzyści płyną z posiadania serwera NAS z dyskami w konwencji RAID?

6. Czynnik ludzki - najsłabsze ogniwo w organizacji

 • Nieważne jak dobrze zabezpieczony jest system, człowiek to najsłabsze ogniwo, w jaki sposób uświadamiać urzędników o zagrożeniach?
 • W jaki sposób nauczyć urzędników jak rozróżniać niebezpieczeństwo?
 • Jak rozróżniać niebezpieczne e-maile?
 • Na jakie sposoby potrafią działać osoby, które chcą stworzyć zagrożenie dla urzędu? Przykłady wadliwych maili.

Prowadzący

Michał Rabka - prelegent posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie pełni funkcję Naczelnika Wydziału Informatyki w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej oraz sprawuje nadzór nad sprawami związanymi z cyberbezpieczeństwem jako Koordynator ds. Cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo, działa jako Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Transformacji Cyfrowej.

Przez pierwszą połowę swojej kariery zawodowej, zdobywał doświadczenie praktyczne na stanowiskach technicznych, administrując infrastrukturą IT, bezpieczeństwem oraz wdrażając oprogramowanie. Przez kolejne 10 lat, jako Naczelnik Wydziału Informatyki, kierował realizacją dużych i złożonych projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych, centrów przetwarzania danych, wdrażania aplikacji dziedzinowych oraz usług cyfrowych.

Był odpowiedzialny za realizację wielomilionowego projektu, dofinansowanego z funduszy UE, o nazwie "Budowa miejskiej sieci światłowodowej w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza". Sieć dostarcza usługi dla 71 jednostek miejskich, jest wyposażona w skuteczny centralny węzeł bezpieczeństwa. Odpowiadał również za projekt Wdrożenia Wspólnej obsługi informatycznej jednostek miejskich oraz wsparcie IT wdrożenia Centrum Usług Wspólnych jednostek oświatowych.

Jako Koordynator ds. cyberbezpieczeństwa od 2019 roku, pełni kluczową rolę w utrzymaniu wysokich standardów bezpieczeństwa w gminie. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające prowadzić audyty cyberbezpieczeństwa. Uczestniczył w opracowaniu oraz wdrożył wypracowane zasady polityki bezpieczeństwa informacji, łącząc aspekty cyberbezpieczeństwa oraz prawne wynikające z przepisów prawa w tym w szczególności z RODO.

Posiada solidne zaplecze teoretyczne. Ukończył Politechnikę Śląską w zakresie sieci komputerowych i baz danych, Szkołę Główną Handlową w Warszawie w zakresie Zarządzania IT, Uniwersytet Ekonomicznym w Katowicach w zakresie Audytu informatycznego oraz Zarządzania Projektami, Politechnikę Warszawską w zakresie Zarządzanie IT w administracji publicznej. Posiada tytuł MBA. Obecnie głównym obszarem zainteresowania są systemy zaawansowanej analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem AI oraz praktycznego wykorzystania algorytmów sieci neuronowych.

Posiada liczne certyfikaty, w tym Microsoft AZURE Architect Technologies AZ-303, ITIL Foundation, COBIT5, ISO 27001, PRINCE2 i Change Management Foundation.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia