Wideoszkolenie: Barszcz Sosnowskiego w gminie

Jakie uprawnienia ma gmina w zakresie zwalczania rośliny z nieruchomości prywatnych? Skąd pozyskiwać dofinansowania na usuwanie rośliny? Jakie są metody usuwania barszczu Sosnowskiego? Procedura krok po kroku — rozpoznanie, usuwanie, ewidencjonowanie, utylizacja


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów ochrony środowiska, pracowników urzędów zajmujących się problematyką barszczu Sosnowskiego

Procedura usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenów prywatnych
Podczas szkolenia prowadzący — praktyk dostarczy Państwu przydatnych wskazówek na temat procedur walki z barszczem Sosnowskiego w gminie. Na szkoleniu każdy uczestnik otrzyma gotowy szablon do prowadzenia ewidencji barszczu Sosnowskiego, który ułatwi pozyskanie dofinansowania na usuwanie rośliny. Podczas szkolenia mogą Państwo zadawać pytania od pierwszych minut spotkania, a prelegent odpowie na nie w oparciu o swoje doświadczenie. Wszystko po to, aby dać Państwu gotowe rozwiązania, do zastosowania w pracy od zaraz.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Uprawnienia gminy w zakresie usuwania barszczu Sosnowskiego - jak zmiany wpłyną na zwalczanie barszczu Sosnowskiego oraz innych gatunków inwazyjnych w terenów prywatnych?
 • Czy urząd powinien finansować usuwania barszczu Sosnowskiego z gruntów należących: do gminy; do Skarbu Państwa; do osoby fizycznej; do osoby prawnej; z terenów kolejowych (trudno dostępnych); z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym; w pasie drogowym?
 • Czy procedury związane z identyfikacją barszczu Sosnowskiego powinny być zawarte w planie zarządzania kryzysowego lub innym dokumencie?
 • Jakie preparaty chemiczne i sprzęt do usuwania barszczu Sosnowskiego są najbardziej skuteczne?
 • Co robić jeśli co roku w tych samych miejscach pojawia się barszcz Sosnowskiego pomimo usunięcia go? Co może wpływać na to, że problem powraca?
 • Kiedy zacząć stosować pierwsze zabiegi? Czy działania (usuwanie rośliny) rozpocząć w chwili zgłoszenia jej występowania? Czy działania powinny się rozpocząć np. przed wykształceniem się nasion?
 • [Niezagospodarowane działki budowlane i rolne] Jak urząd może reagować kiedy dostaje zgłoszenie od sąsiada o tym że działka obok jest niezagospodarowana, drzewa i krzewy przechodzą na inne działki? Jak urząd może wpłynąć na właściciela?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór zgłoszenia/pisma o miejscu występowania barszczu do właściciela nieruchomości
 • Wzór zgłoszenia/pisma do właściciela nieruchomości o konieczności usunięcia rośliny
 • Umowa gospodarowania terenami zielonymi należącymi do gminy - zapisy związane z utrzymywaniem nieruchomości w stanie wolnym od barszczu Sosnowskiego
 • Wzór zgłoszenia lokalizacji barszczu Sosnowskiego dla mieszkańca gminy
 • Ewidencja barszczu Sosnowskiego – tabela w Excelu
 • Wzór pisma o wykoszenie działki


Szczegółowy program szkolenia:

1. Uprawnienia gminy w zakresie usuwania barszczu Sosnowskiego

 • Czego dotyczą zmiany w ustawie o gatunkach obcych z dnia 11.08.2021 r.
 • Jak zmiany wpłyną na zwalczanie barszczu Sosnowskiego oraz innych gatunków inwazyjnych?
 • Czy barszcz Sosnowskiego to roślina uznana za zwalczaną z urzędu?
 • Czy urząd ma obowiązek usuwać barszcz Sosnowskiego?
 • Czy urząd powinien wpisać obowiązki dot. Zwalczania barszczu Sosnowskiego w regulamin organizacyjny urzędu?
 • Z jaką ustawą pracować? Z jakich przepisów prawa korzystać?
 • Czy można kierować pytania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odnośnie barszczu Sosnowskiego?
 • Czy przez uchwałę rady gminy można wprowadzić obowiązek zwalczania barszczu Sosnowskiego?
 • Jakie decyzje wydają organy nadzorujące (Dyrekcja Ochrony Środowiska/Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) i sądy administracyjne odnośnie uchwał rady gminy dot. zwalczania barszczu Sosnowskiego?


2. Pozyskiwanie dofinansowań na zwalczanie barszczu Sosnowskiego

 • Z jakich programów dofinansowań na walkę z barszczem Sosnowskiego może skorzystać urząd? Jakie są programy dofinansowań na usuwanie barszczu Sosnowskiego w 16 województwach
 • W jakich terminach należy składać wnioski na dofinansowanie z WFOŚiGW?
 • W jakiej formie należy składać wnioski na dofinansowanie z WFOŚiGW?
 • Jakie są szczegółowe zasady i warunki udzielenia dofinansowania z WFOŚiGW?
 • Jakie kryteria należy spełnić, aby dostać dofinansowanie z WFOŚiGW?
 • Jak zgłosić się do programów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? Formularz zgłoszeniowy, wymagane dokumenty
 • Jaki wydział powinien pozyskiwać dofinansowania do usuwania barszczu?


3. Finansowanie usuwania barszczu Sosnowskiego z budżetu gminy

 • Finansowanie usuwania barszczu Sosnowskiego z gruntów należących:
  • do gminy
  • do Skarbu Państwa
  • do osoby fizycznej
  • do osoby prawnej
  • z terenów kolejowych (trudno dostępnych)
  • z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
  • w pasie drogowym
 • Ile mogą wynosić koszty usuwania barszczu i co się na nie składa?
 • Co można doradzić osobie fizycznej i prawnej, która musi usunąć barszcz Sosnowskiego na własny koszt? Czy są dofinansowania dla takich osób?
 • Czy urząd może przeznaczyć fundusze z budżetu gminy na zwalczanie rośliny? Np. rolnik ubiega się o dofinansowanie na zwalczanie barszczu z urzędu? Czy i jak należy kontrolować takie dofinansowania?
 • Czy urząd może dofinansować osoby prywatne w związku z usuwaniem barszczu Sosnowskiego? Czy i jak należy kontrolować takie dofinansowania?


4. Rozpoznanie barszczu Sosnowskiego - budowa

 • Jak wygląda barszcz Sosnowskiego?
  • kwiatostan
  • łodyga
  • liście
  • owoce/nasiona
  • korzenie
 • Jakich cech i czego szukać, aby poprawnie rozpoznać barszcz Sosnowskiego?
 • Gdzie rośnie barszcz Sosnowskiego?
 • W jakich terminach rośnie barszcz Sosnowskiego?
 • Jak wyglądają młode rośliny barszczu Sosnowskiego?
 • Jak wyglądają roślina po odrośnięciu (w fazie wzrostu)?
 • Z jakimi innymi gatunkami roślin można pomylić barszcz Sosnowskiego – różnice
 • Jak barszcz Sosnowskiego działa na człowieka oraz zwierzęta?


5. Rozpoznanie barszczu Sosnowskiego – procedury

 • Jak ma przebiegać identyfikacja barszczu Sosnowskiego?
  • Odebranie zgłoszenia
  • Zlokalizowanie rośliny przez urząd
  • Rozpoznanie rośliny oraz miejsca
  • Spisanie notatki z wyjazdu
  • Zabezpieczenia podczas rozpoznania
  • Skorzystanie z ekspertyzy profesjonalisty
 • Czy powyższe procedury powinny być zawarte w planie zarządzania kryzysowego lub innym dokumencie?
 • Czy zgłoszenie możliwości występowania barszczu Sosnowskiego powinno się odbywać poprzez formularz, telefonicznie lub odpowiednim wzorem zgłoszenia?
 • Ile osób powinno uczestniczyć podczas takiego rozpoznania?
 • Czy po zgłoszeniu lokalizacji rośliny można skorzystać z ekspertyzy profesjonalisty, który rozpozna gatunek rośliny?
 • Czy Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa może pomóc w rozpoznaniu barszczu?
 • Czy należy sporządzić notatkę służbową po negatywnym/pozytywnym rozpoznaniu rośliny? Co powinno znaleźć się w takiej notatce?
 • Czy pracownik urzędu, który źle rozpozna barszcz, może mieć problemy, jeżeli ktoś dostanie poparzeń itp.?


6. Usuwanie barszczu Sosnowskiego przez firmę zewnętrzną lub jednostkę podlegającą gminie

 • Czy straż pożarna/ straż miejska lub inna jednostka organizacyjna podległa urzędowi może usuwać barszcz Sosnowskiego? Czy muszą mieć specjalne przeszkolenie do usuwania barszczu Sosnowskiego?
 • W co powinny być wyposażone osoby, które usuwają barszcz Sosnowskiego? Jakie zabezpieczenia stosować przy usuwaniu?
 • Lepiej utworzyć gminną jednostkę, która będzie usuwać barszcz czy wynająć firmę zewnętrzną? Co bardziej opłaca się dla gminy?
 • Jakie wymagania musi spełniać firma zewnętrzna, która zajmie się barszm Sosnowskiego?
 • Czym kierować się podczas wyboru firmy zewnętrznej, która zajmuje się usuwaniem barszczu Sosnowskiego?
 • Czy wybór firmy zewnętrznej powinien odbywać się na drodze przetargu? Procedury zamówień publicznych dot. wyboru firmy zewnętrznej
 • Kto jeszcze może pomóc gminie w usuwaniu barszczu Sosnowskiego?


7. Wdrożenie procedur walki z barszczem Sosnowskiego w gminie

 • Czy procedury związane z walką z barszczem Sosnowskiego powinny zostać zawarte w planie zarządzania kryzysowego lub innym dokumencie?
 • Procedury walki z barszczem Sosnowskiego - od zlokalizowania, likwidacji, monitorowania terenów po pojedyncze zwalczanie rośliny
 • Czy gminy w których nie ma barszczu Sosnowskiego muszą realizować jakieś zadania w związku z barszczem Sosnowskiego?
 • Co powinien wiedzieć każdy wydział ochrony środowiska (lub inny, który zajmuje się barszczem Sosnowskiego) w związku ze zwalczaniem rośliny?
 • Czy urząd powinien mieć opracowane procedury “walki z barszczem Sosnowskiego” nawet jeżeli nie miał nigdy zgłoszenia występowania rośliny?


8. Przekazywanie zgłoszeń do innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego

 • Gdzie należy zgłaszać występowanie rośliny?
 • Sporządzenie informacji do urzędu wojewódzkiego - co powinna zawierać taki dokument? Czy należy podać powierzchnię, którą obejmuje barszcz? Jakie inne informacje tam zamieszkać?

9. Metody usuwania barszczu Sosnowskiego

 • Jakie są metody usuwania barszczu Sosnowskiego?
 • Jaka metoda usuwania barszczu Sosnowskiego jest najlepsza – mechaniczna, chemiczna lub inna?
 • Kiedy zacząć stosować pierwsze zabiegi? Czy działania (usuwanie rośliny) rozpocząć w chwili zgłoszenia jej występowania? Czy działania powinny się rozpocząć np. przed wykształceniem się nasion?
 • Czy wybór metody usuwania barszczu Sosnowskiego jest uzależniony od fazy wzrostu rośliny?
 • Jakie preparaty chemiczne i sprzęt do usuwania barszczu Sosnowskiego są najbardziej skuteczne?
 • Czy sam roundup wystarczy do usunięcia barszczu Sosnowskiego?
 • Czy należy łączyć ze sobą środki chemiczne lub mechaniczne metody usuwania barszczu Sosnowskiego?
 • Czy nie usuniecie korzenia poskutkuje pojawieniem się barszczu Sosnowskiego w tym samym miejscu za rok?
 • Do jakiej głębokości wykopać korzeń?
 • Co robić jeśli co roku w tych samych miejscach pojawia się barszcz Sosnowskiego pomimo usunięcia go? Co może wpływać na to, że problem powraca?
 • Czy wykaszanie barszczu razem z koszeniem traw to dobry sposób na walkę z barszczem Sosnowskiego?


10. Zlokalizowanie barszczu Sosnowskiego na terenie prywatnym – działania ze strony gminy

 • Jakie powinny być działania urzędu, w przypadku kiedy mieszkaniec gminy zgłasza możliwość występowania barszczu Sosnowskiego na terenie nienależącym do gminy?
 • Po odebraniu takiego zgłoszenia przez gminę, kto powinien przeprowadzić rozpoznanie rośliny?
 • Czy urząd ma niezwłocznie powiadomić właściciela o możliwości występowania barszczu Sosnowskiego na terenie należącym do niego?
 • Po pozytywnym rozpoznaniu barszczu Sosnowskiego na trenie prywatnym, to gmina powinna usunąć roślinę?
 • Jeżeli urząd usuwa barszcz Sosnowskiego z terenów prywatnych, to powinien otrzymać pozwolenie od właściciela?
 • W jakim akcie prawa miejscowego można umieścić przepis o tym, że to właściciele nieruchomości prywatnych mają obowiązek finansowania i usunięcia rośliny?
 • Jakie zapisy w prawie miejscowym powinny się naleźć, aby nakazać mieszkańcom utrzymanie nieruchomości w stanie wolnym od barszczu Sosnowskiego?
 • Na jakie akty prawa można powoływać się, aby wyegzekwować usuniecie rośliny przez właścicieli nieruchomości prywatnych?
 • Kto ma obowiązek usuwać barszcz Sosnowskiego z poniższych terenów? Jakie zgody/dokumenty powinien otrzymać urząd w powyższych przypadkach
  • do Skarbu Państwa
  • z terenów kolejowych (trudno dostępnych)
  • z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym


11. Zlokalizowanie barszczu Sosnowskiego na terenie obojętnym ochroną przyrody– działania ze strony gminy

 • Jak usuwać barszcz Sosnowskiego z terenów Natura 2000? Czy można stosować opryski chemiczne na takich terenach?
 • Czy parki narodowe, krajobrazowe, obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody to miejsca, w których niedozwolone jest stosowanie oprysków chemicznych?


12. Utylizacja barszczu Sosnowskiego

 • Jak utylizować barszcz Sosnowskiego?
 • Jak należy zabezpieczyć taką roślinę, aby również utylizacja przebiegała w sposób bezpieczny?


13. Sporządzenie notatki po usunięciu barszczu Sosnowskiego

 • Co powinien zawierać protokół po usunięciu barszczu Sosnowskiego?
 • Czy do protokołu po usunięciu rośliny należy załączyć dokumentacje fotograficzną?
 • Co powinien zawierać protokół po usunięciu rośliny przez firmę zewnętrzna? Czy taki protokół powinna sporządzić firma zewnętrzna, która usuwała roślinę? Czy protokół powinien być spisany również przez pracownika urzędu?


14. Ewidencja i inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego w gminie

 • Czy należy ewidencjonować każdy przypadek zgłoszenia?
 • Jakie dany zawrzeć w takiej ewidencji? Jak może wyglądać taka ewidencja, aby mieć łatwy dostęp do informacji dot. Barszczu Sosnowskiego w gminie?
 • Czy należy ewidencjonować każde zgłoszenie, usunięcie, utylizację z podziałem na właściciela działki?
 • Czy prowadzenie takiej ewidencji może pomóc w uzyskaniu dofinansowania z rożnych programów?
 • Czy należy sporządzać mapki z miejscami, gdzie występował barszcz Sosnowskiego?
 • W jaki sposób monitorować tereny, z których został usunięty barszcz Sosnowskiego?
 • Czy należy spisać protokół pokontrolny z miejsc w których występował barszcz Sosnowskiego?
 • Co ile kontrolować miejsca, w których zlokalizowana została roślina?


15. Informowanie mieszkańców gminy o problemie

 • Czy należy informować mieszkańców o miejscu zlokalizowania takiej rośliny? W jaki sposób to robić?


16. Niezagospodarowane działki budowlane i rolne – jak urząd może reagować na skargi sąsiadów, kiedy chwasty i krzewy przechodzą na działki obok?

 • Jak urząd może reagować kiedy dostaje zgłoszenie od sąsiada o tym, że działka obok jest niezagospodarowana, drzewa i krzewy przechodzą na inne działki? Jak urząd może wpłynąć na właściciela?
 • Usuwanie chwastów i wykaszanie trawy - działki budowlane zarośnięte chwastami i trawą, właściciel nie kosi ich a chwasty i trawa przechodzą na działki sąsiadów - w jaki sposób przymusić taką osobę do skoszenia działki? Na jakie przepisy prawne się powołać? Jakie są procedury jeżeli urząd zgłasza sprawę na policje, jako zagrożenie pożarowe? Ile trwa taka procedura?
 • Czy trzeba pojechać na miejsce i ocenić zgłoszenie od sąsiadów, którzy się skarżą?
 • Jak wygląda usuwanie chwastów i trawy na gruntach rolnych? Czy w tym przypadku można powołać się na przepisy prawne, aby rolnik wykosił taki teren?

Prowadzący

Jolanta Sendur- wieloletni pracownik Urzędu Miasta Krakowa, Główny Specjalista w Wydziale Kształtowania Środowiska.

Jednym z zadań, które realizuje, jest zwalczanie roślin inwazyjnych, a przede wszystkim barszczu Sosnowskiego na terenie Krakowa. Zadanie to realizuje od 2015 r. przy współpracy z Uniwersytetem Rolniczym dzięki pozyskaniu środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Rolniczym zostały wypracowane skuteczne metody zwalczania barszczu Sosnowskiego. Ponadto współpraca ta owocuje rozwojem badań nad innowacyjnymi metodami zwalczania roślin inwazyjnych.

W ramach obowiązków służbowych zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną bioróżnorodności na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Poza takimi zadaniami, jak ustanawianie i sprawowanie nadzoru nad formami ochrony przyrody, opiniowanie i uzgadnianie projektów, planów, programów pod kątem ochrony przyrody podejmuje działania w celu ratowania chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin zwierząt i grzybów.

Absolwentka Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja) w Krakowie na Wydziale Ogrodnictwa — kierunek Ochrona Roślin.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia