PCC Poland
2024-05-10
Założenia, na których oparta jest Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są w znacznej mierze nieaktualne, głównie przez to, że akt obowiązuje już 20 lat i był 200-kroetnie nowelizowany, a sytuacja na rynku pracy dynamicz...