Blog

Od jakiego czasu gmina może być spadkobiercą ustawowym?

PCC Poland
2019-11-06
Zdjęcie Kontrola firmy odbierającej odpady komunalne

Dziedziczenie ustawowe gminy zostało wprowadzone do kodeksu cywilnego ustawą z dnia 14 lutego 2003 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 roku Nr 49, poz. 408), obowiązującą od dnia25 września 2003 roku. W przypadku spadków otwartych przed tą datą spadkobiercą ustawowym był tylko Skarb Państwa i na jego rzecz, jako spadkobiercy ustawowemu, powinno nastąpić stwierdzenie nabycia spadku.

Szkolenia w tym temacie

  •   Kontrola NIK (2018) a postępowanie spadkowe, co zostanie skontrolowane zgodnie z planem pracy Najwyższej Izby Kontroli Jak przygotować się do kontroli? Za co odpowiada...

579.00

499.00