Blog

Jacek Murawski
2020-07-27
Brak zapłaty jednej raty lub bieżącej faktury daje podstawę do zerwania porozumienia jakim jest spłata ratalna zadłużenia oczywiście tylko wtedy gdy taki zapis umieścimy w porozumieniu lub odpowiedzi na wniosek o raty. Np. „ brak zapłaty je...
Jacek Murawski
2020-07-27
Zgoda na spłatę długu w ratach nie ma nic wspólnego z przesunięciem terminu zapłaty za faktury. Odsetki powinny być naliczone zgodnie terminami wskazanymi na fakturach. Wyjątkiem będzie sytuacja w której w ugodzie-porozumieniu będzie za...