Blog

Kto może zakończyć procedurę Niebieskiej Karty?

Adam Mołdoch
2020-08-06


GR na ostatnim posiedzeniu wnioskuje do ZI o zamknięcie procedury NK, wskazując przesłankę do zakończenia procedury. Na posiedzeniu Zespół podejmuje decyzję o zamknięciu procedury, po zapoznaniu się z całością dokumentacji. Protokół z zakończenia procedury z wyszczególnionymi działaniami, podejmowanymi na rzecz osoby/rodziny oraz m.in. z informacją na bazie której przesłanki zakończono procedurę NK, podpisuje Przewodniczący Zespołu.

Szkolenia w tym temacie