Blog

Komu można udostępnić dokumentację Niebieskiej Karty?

Adam Mołdoch
2020-07-27

Możemy zastosować tutaj § 10 Rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskie Karty, zgodnie z którym dokumenty są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego. Należy przez to rozumieć: Policję, Prokuraturę, Sąd, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka. Inne instytucje nie mają możliwości uzyskania od GR/ZI żadnych informacji wytworzonych w ramach procedury NK. Przyjmuje się, iż sama informacja czy osoba objęta jest procedurą NK może być złamaniem zasady zachowania poufności powziętych informacji ( art. 9c Ustawy).

Szkolenia w tym temacie