Blog

Kogo informujemy o zakończeniu procedury Niebieskiej Karty?

Adam Mołdoch
2020-11-12

Zgodnie z § 18 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskie Karty i wzorców formularzy Niebieska Karta, o zakończeniu procedury NK powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze, po jej zakończeniu. Zakończenie procedury NK wymaga Protokołu.

Odnosząc się wprost do cytowanego przepisu, powiadomienia o zakończenia procedury w formie protokołu nie otrzymuje osoba podejrzewana o doświadczanie i stosowanie przemocy. Jednakże ZI może wydać pisemną informację, na wniosek w/w osób, w jakim terminie była prowadzona procedura i kiedy została zakończona. Prośba taka winna mieć formę pisemną.


Szkolenia w tym temacie