Blog

Jeżeli jest zawarte porozumienie rozłożenia długu na raty, a dłużnik dokonuje wpłat nieregularnie, z pominięciem rachunków bieżących, to czy możemy wszcząć procedurę odcięcia i wystąpić z pozwem do Sądu?

Jacek Murawski
2020-07-27

Brak zapłaty jednej raty lub bieżącej faktury daje podstawę do zerwania porozumienia jakim jest spłata ratalna zadłużenia oczywiście tylko wtedy gdy taki zapis umieścimy w porozumieniu lub odpowiedzi na wniosek o raty. Np. „ brak zapłaty jednej raty lub faktury za wodę i ścieki wystawionej po dniu porozumienia jest jednoznaczne z rezygnacją spłaty długu w ratach”

Szkolenia w tym temacie