Blog

​Jeśli Niebieską Kartę zakłada inny podmiot niż policja to czy można przesłać kserokopię formularza, jeśli policja o nią prosi?

Adam Mołdoch
2020-08-06


W myśl obowiązującego Ustawodawstwa Oryginał formularza A przekazywany jest do Zespołu a ksero zostaje u przedstawiciela podmiotu wszczynającego procedurę. W związku z tym katalog niniejszego przepisu jest zamknięty. Oznacza to, że mamy jedynie jeden egzemplarz formularza NK A, który jest w posiadaniu ZI/GR oraz wyłącznie jeden egzemplarz ( ksero), który jest u wdrażającego procedurę. Każdy powołany do GR jej członek zapoznaje się z treścią formularza NK A, na pierwszym posiedzeniu GR.

Dopuszcza się, w ramach tzw. dobrej współpracy, uprzednie powiadomienie dzielnicowego o wpłynięciu NK, wdrożonej przez inny podmiot, podając dane osób, których dotyczy procedura, ich adres zamieszkania oraz prośbę ZI/GR o podjęcie działań zgodnie z kompetencjami, do czasu pierwszego posiedzenia GR. Jednakże nie przekazujemy ksera formularza NK A.

Szkolenia w tym temacie