Blog

Jeśli dłużnikowi zadłużenie zostanie rozłożone na raty, w jaki sposób naliczamy odsetki ?

Jacek Murawski
2020-07-27

Zgoda na spłatę długu w ratach nie ma nic wspólnego z przesunięciem terminu zapłaty za faktury. Odsetki powinny być naliczone zgodnie terminami wskazanymi na fakturach. Wyjątkiem będzie sytuacja w której w ugodzie-porozumieniu będzie zapis informujący o przesunieciu terminu zapłaty za faktury do dnia….

Szkolenia w tym temacie