Blog

Kiedy Kierownik USC może odmówić dokonania transkrypcji?

PCC Poland
2019-11-06

Zgodnie z art. 107 prasc. kierownik USC odmawia dokonania transkrypcji kiedy:
1. dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego, lub nie jest wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości co do jego autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon.
2. zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia;
3. transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej

Należy pamiętać że odmowę transkrypcji kierownik USC dokonuje w formie decyzji administracyjnej.

Szkolenia w tym temacie