Blog

Czy przed spotkaniem Grupy Roboczej wymagany jest wywiad środowiskowy?

Adam Mołdoch
2020-08-06

Dla potrzeb posiedzeń GR/ZI nie jest wymagane przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Sporządzenie formularza NK A inicjuje dalsze posiedzenia GR. Jeżeli GR w indywidualnym planie pomocy uzna za zasadne przyznanie rodzinie wsparcia w postaci asystenta rodziny to ta forma wsparcia jako forma niepieniężna z systemu pomocy społecznej wymaga sporządzenia wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego, wykonującego swoje obowiązki w „terenie” i będącego jednocześnie członkiem GR.

Wypełnienie zarówno formularza NK C i NK D jest swoistą weryfikacją danych osób, których dotyczy procedura NK.

Szkolenia w tym temacie