Blog

Czy fakt oddzielnego zamieszkiwania stanowi podstawę do zamknięcia procedury Niebieskiej Karty?

Adam Mołdoch
2020-07-27

NK może być wdrożona wobec osób ze sobą niezamieszkujących, o ile wypełniają one definicję członka rodziny oraz osoby najbliższej - Art. 2 pkt. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Istotnym, z punktu widzenia Ustawodawcy jest fakt relacji pomiędzy osobami a nie fakt wspólnego zamieszkiwania. Odrębne zamieszkiwanie a wypełnianie definicji członka rodziny oraz osoby najbliżej nie jest podstawą do niewdrożenia procedury bądź jej braku zasadności.

Szkolenia w tym temacie