Blog

W przypadku jakich państw stosujemy szczególną rejestracje stanu cywilnego określoną w art. 99 prasc?

PCC Poland
2019-11-06

Szczególną rejestrację stanu cywilnego wynikającą z art .99 prasc stosujemy w przypadku zdarzeń, które miały miejsce za granicą a nie zostały tam zarejestrowane lub w sytuacji zdarzeń, które miały miejsce za granicą, zostały tam zarejestrowane ale w państwie miejsca zdarzenia nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego. Najczęściej stosujemy tę procedurę w przypadku zdarzeń mających miejsce w Szwecji, Norwegi, Finlandii i Dani.

Szkolenia w tym temacie