Blog

Co w przypadku jeżeli na grupie roboczej osoba doznająca przemocy oświadcza, że przemoc ustała?

Adam Mołdoch
2020-08-06

Podstawa prawna do zakończenia procedury NK: § 18 pkt. 1, ust. 1 i 2 Rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskie Karty.

Przyjmuje się, iż ustanie przemocy to pewien stan faktyczny, który jest rezultatem działań ze strony: służb, osoby doznającej przemocy, osoby stosującej przemoc. Występuje określony czas (przynajmniej kilka miesięcy) bez występowania przemocy.

Procedura NK jest zamykana na wniosek Gruby Roboczej przez Zespół Interdyscyplinarny.
Nawet jeżeli osoba doznająca przemocy sama nam oświadcza, że przemoc ustała i np. wnosi o zamknięcie procedury NK, nie jest to dla GR czy ZI wiążące. Czy jest to przemoc czy jest to konflikt stwierdzić możemy na bazie posiadanych przez nas informacji, posiedzeń grup roboczych i jej protokołów, wizyt dzielnicowego w środowisku, informacji o np. toczącej się sprawie rozwodowej, spadkowej, która powoduje konflikt w rodzinie, itp. Ważnym jest wypełnienie przez GR/ZI przesłanek, które powoduję zamknięcie procedury NK.

Brak współpracy ze strony osoby podejrzewanej o doświadczanie przemocy nie wstrzymuje prac GR i ZI.

Szkolenia w tym temacie