Blog

Co będzie korzystniejsze, zbieranie popiołu selektywnie, czy wprowadzenie odbioru wraz ze zmieszaną frakcją?

Marek Ciołkowski
2020-07-24

Selektywna zbiórka odpadów powinna się opłacać a tak nie jest. Często stawka za przyjęcie odpadów zmieszanych jest mniejsza od stawki dla popiołów. Popiół ze strumienia odpadów komunalnych ma kod ex 20 01 99, a pod takim kodem nie można go poddawać odzyskowi poza instalacjami. Generalnie za selektywną zbiórką popiołu przemawia to, że popiół w odpadach zmieszanych stanowi problem w instalacjach komunalnych na liniach sortowniczych (zapylenie i zaklejanie się taśm sortowniczych).

Szkolenia w tym temacie

  • UWAGA! Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, a w związku z tym są...

519.00